2212 De Weg van het Afstemmen

Thuis-sesshin
Vrijdag 9 t/m donderdag 15 december 2022  
De Weg van het Afstemmen
Een zen leven is het voortdurend afstemmen op dit moment
 
De Weg van ‘Het Afstemmen’. 
Zeven dagen lang thuis zen beoefenen.
Een Zen leven is een oplettend leven. Een leven van ‘continu afstemmen op wat is’.
Je kunt iedere andere week kiezen als dat beter uitkomt. 
 
Dag indeling:
Doe bij het ontwaken een paar adem oefeningen.
S ’morgens en s ’avonds: 10 á 20 min mediteren.
Overdag af en toe de vraag stellen: "Wat is het dat …..?”
De vraag opent je ogen, ga geen antwoorden zoeken of geven.
Laat je ogen open en blijf kijken.  Alles verandert langzaam of snel. Niets blijft. 
 
We onderzoeken het afstemmen op ‘dat wat nu werkzaam is’
met behulp van aspecten als het ademen, het onderscheiden van vormen, de wederzijdse beïnvloeding daarvan,
de werking van de zintuigen hierbij, het erkennen van het veranderende, de stilte die hiervoor nodig is
en actief zijn zonder opnieuw aspecten vast te leggen of te negeren. 
 
Dag 1.Adem in en uit. Alles lucht en ruimte geven.
Na het wakker worden: Adem in en uit.
Realiseer je waar je bent  en wat de situatie is.
Niet alleen jij ademt, alles om je heen heeft zijn eigen ademhaling en ritme.
Probeer gedurende de dag mee te ademen met het ritme van alles om je heen.
Vraag:Wat is het dat nu ademt ?
 
Dag 2.We  onderscheiden steeds van alles.
Willekeurig op de dag ga je even stilstaan. en neem je alle vormen waar.
Het onderscheiden is deels nodig om te kunnen handelen, het veroorzaakt ook dat alles uit elkaar valt.
Vraag:Wat is het dat vormen waarneemt ?  
 
Dag 3.Wederzijdse afhankelijkheid. Interactie.
Alle te onderscheiden dingen zijn onderdeel van Het Geheel.
Alles hangt met alles samen en reageert continu op elkaar.
Mensen, dieren, machines, opvattingen, vormen, systemen.
Vraag:Wat is het dat de samenhang waarneemt ?  
 
Dag 4.De geest van de zintuigen.
Kijken, horen, ruiken, proeven en voelen. De zintuigen nemen waar en geven door.
Ze ontvangen prikkels van binnen en van buiten. Ook zintuigen zijn een deel van Het Geheel.
Vraag:Wat is het dat geprikkeld wordt en prikkelt ? (zonder het in één zintuig te vangen)  
 
Dag 5.Erkennen, bewust worden, dat wat is gaande is.
Erkennen dat wat er is, iets is dat gaande is.
Er is niets gescheiden, er is niets blijvends, er is niets vast te grijpen en niets uit te sluiten.
Het Ene is overal, en wij gaan mee.
Vraag:Wat is het dat dit bewust wordt ?
 
Dag 6.Aanwezig zijn en samenvallen. Overgave.
In stille aanwezigheid val je samen met de Ene Werkelijkheid en kom je in harmonie met de veranderingen.
In het rumoer van het dagelijks leven ‘neemt De Geest niet toe of af’.
Vraag: Wat is het dat stil is en laat gebeuren ?  
 
Dag 7.Onbelemmerde activiteit. Actie.
Mee groeien met de omstandigheden kunnen we alleen doen met onze beperkte eigenschappen en mogelijkheden.
Alle handelingen zijn wat ze zijn en dit bewust wordend bevatten ze ook wijsheid.
Vraag: Wat is het dat handelt en vrij blijft ? 
 
___________________________________________________
Kanzeon Zen Centrum Rotterdam
221202
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl
Donatie suggestie 25 euro; overmaken via www.zenrotterdam.nl