2007 De Weg van Helder Gewaar Zijn

Thuis-sesshin
 
Een week lang thuis zen beoefenen.
Zondag 5 juli t/m Zaterdag 11 juli 2020.
(Je kunt zelf iedere andere week kiezen als dat je beter uitkomt.) 
 
ter inspiratie uit:
Sebo Ebbens. "Op de golven van leven en dood’.Blz 49-50.
Hfst 3.I - BESEFFEN DAT WE EEN GEEST HEBBEN
 
 (Noot: Lees deze tekst regel voor regel.
laat iedere regel goed tot je doordringen voordat je verder leest.
iedere regel heeft een eigen essentie.)

 
Allereerst moeten we ons realiseren dat we een geest hebben.
Dat besef is urgenter als we gaan inzien dat onze geest een directe invloed heeft op de kwaliteit van ons bestaan.
Op dat moment ook is de vraag relevant wat we onder onze geest verstaan.
De geest wordt in het Tibetaans boeddhisme omschreven als'dat wat ervaart, helder en gewaar is.'
Bij 'dat wat ervaart' gaat het om de directe ervaring van wat we meemaken via onze zintuigen.
Die ervaring is een aspect van onze geest.
Vaak honoreren we die ervaring niet.
Vaak leggen we er meteen onze opvattingen en emoties overheen.
Zo zullen we iemand die we niet graag mogen meteen veroordelen zonder dat we goed gekeken hebben wie er voor ons staat.
Bij 'helder' gaat het over ons helder realiseren wat we zien, voelen, proeven, horen of ruiken wat zich aan ons voordoet.
De helderheid maakt dat we weten wat er gebeurt en hoe het zit, zowel bij onszelf als bij anderen.
Als we er te snel onze opvattingen, oordelen of emoties overheen leggen, is de helderheid gelijk ondergesneeuwd.
Bij 'gewaar' weten we wat zich in en om ons heen afspeelt.
Gewaar zijn gaat niet om de waarneming van één aspect of object, het gaat om de ruimte waarin de verschijnselen zich afspelen.
De drie kenmerken van ervaring, helderheid en gewaarzijn geven ons vaak plotselinge inzichten in wat we aan het doen zijn, waar we mee bezig zijn, wat er moet gebeuren.
Dat herkennen we allemaal.
Het is onze geest die ervaart, waarneemt, vindt, oordeelt, emotioneel wordt; het is onze geest die helder waarneemt wat er in en om ons heen gebeurt; en het is onze geest die ziet wat we er moet gebeuren en wat we aan het doen zijn.
Wanneer we dit inzien, zullen we erkennen dat de ervaringen, waarnemingen, gedachten, oordelen en emoties die we meemaken, van ons zijn.
Wij zijn degenen die ze meemaken.
Deze ervaringen zijn niet van iemand anders.
Anderen hebben hun eigen ervaringen, waarnemingen, gedachten, opvattingen, oordelen, emoties en helderheid.
Om die reden kunnen we anderen niet verwijten wat zich in onze geest afspeelt.
We kunnen ze ook niet verwijten dat zij bij ons specifieke neigingen en emoties oproepen, of dat hun betweterige toon bij ons zo'n irritatie oproept.
Kortom, wij zijn zelf degenen die verantwoordelijk zijn voor wat zich in onze geest afspeelt.
Dit is lastig om ons te realiseren.
We kunnen het bijvoorbeeld moeilijk vinden om de verantwoordelijkheid voor onze geraaktheid te nemen als iemand boos op ons is.
Aan de andere kant zijn we niet machteloos in onze reactie, maar hebben we keuzes.
We kunnen zelf boos worden, we kunnen doorvragen naar waarom de ander boos op ons is, we kunnen zien dat de boosheid van de ander is en niet van ons, of we lopen weg.
We kunnen niets doen aan de boosheid van de ander.
Wel kunnen we onze houding naar die gebeurtenis bepalen.
We hoeven niet te reageren met gewoontes die we vroeger hebben aangeleerd.
Uiteindelijk is het zo dat we, als we enigszins met onze Geest vertrouwd zijn geraakt, besluiten kunnen nemen die goed zijn voor ons en die ook goed zijn voor anderen.
We leren zo dat we geen slachtoffers hoeven zijn van onze omgeving maar dat onze ervaringen, opvattingen en emoties van ons zijn.
Dat besef zal sterker worden wanneer we het pad van meditatie verder doorlopen.
 
De oefening voor deze week.
 
De Weg van Helder Gewaar Zijn. 
 
Zazen is de beoefening van Grenzeloosheid.
Zonder Hara uit het oog te verliezen,
zwerf je over de wereld. 
 
Dag indeling:
s ’morgens:  ontwaken:                     Adem oefeningen;
overdag:       af en toe stilstaan bij:   Hara.
s ’morgens en s ’avonds:                   10 á 20 min mediteren. 
 
Dag 1.
Activeer Hara.
('het juiste midden van de mens, iets onder je navel.)
Opstaan. Zittend op de rand van je bed.
Adem in en uit.
De neusgaten voelend.
De longen en borstkas bewegen.
10 diepe volledige in en uit ademhalingen,
15 tellen de uitademing vasthouden,
10 tellen de inademing vasthouden.
Dit kun je bijvoorbeeld 3x doen.
Activeer hiermee op een ontspannen manier Hara. 
 
Dag 2.
Vestig je fysieke bewustzijn in Hara.
Steeds weer controleer je of je ademt, zit, loopt en doet vanuit Hara.
Gebruik je ademhalen als hulpmiddel om terug te keren naar Hara en van hieruit verder te gaan. 
Vertrouwd worden met je fysieke bewustzijn in Hara is vandaag de beoefening.
 
Dag 3.
Vestig je Geest vanuit Hara.
Je Geest, Helder Gewaar Zijn, is werkzaam vanuit Hara en kent geen beperkingen en grenzen. 
Raak vandaag vertrouwd met het Gewaar Zijn vanuit Hara.
 
Dag 4.
Je fysieke handelen en Helder Gewaar Zijn.
Fysiek en Geest zijn als duisternis in helderheid.
Probeer niet die duisternis te ontmoeten.
In duisternis is er helderheid.
Probeer niet die helderheid te zoeken. 
Laat vandaag je handelen en het Gewaar Zijn hiervan elkaar aanvullen.
 
Dag 5.
Er zijn geen grenzen aan Gewaar Zijn.
Wat is afgeleid Zijn?
Is je Gewaar Zijn dan blijven hangen in de vorige situatie?
Is je Gewaar Zijn vertroebeld om 'dat wat zich voordoet' helder te zien?
Helder Gewaar Zijn vanuit Hara voorkomt afwijzen of hechten en kent zodoende geen grenzen.
Durf vandaag je Gewaar Zijn zo te openen.
 
Dag 6.
Namen zijn geen concepten!
Midden, fysiek, Geest, duisternis en helderheid,
Helder Gewaar Zijn en afgeleid zijn.
Namen en de ervaringen zijn Één. 
Zit en handel vandaag met vertrouwen in het samenvloeien van namen en ervaringen,
van beoefening en realisatie.
 
Dag 7. 
Alledaags Helder Gewaar Zijn.
Lopend door de chaos van alledag, nu eens hier dan weer daar.
Helder Gewaar Zijn is vrij, geen beoefening, geen realisatie.
Geen van de kwesties van alledag halen je uit Hara.  
 
info over Hara:
https://rotterdamzen.nl/HARA%20reader%20%20-%202-.pdf