Stilte 2

Stilte II 08-05-2017
Ik wil het graag hebben over stilte.
Ik hou van mensen, boeiend én ik vind mensenwereld soms ook vreselijk ingewikkeld en teleurstellend.
Dan kan ik weer zo verlangen naar stilte. 
Vreemd eigenlijk………stilte veronderstelt afwezigheid van….. Stilte staat buiten de taal. 
Stilte is een aanwezigheid van iets wat geen geluid is……..en wat is er dan véél….vragen naar gevoelsimpressies bij stilte, wie?
·    zintuigen: voelen, ruiken, zien, horen, aanraken.
·    ons eigen organisme: lichaamstemperatuur, gewicht ledematen, hartslag, geruis bloedvaten, adem, gedachten en gevoelens, die langskomen, en waar we mee oefenen om ons nergens aan vast te klampen, niets te willen veranderen, te verbeteren, alles zó latend…..
·    steeds stiller wordend, steeds minder ‘ik’
·    grenzen kunnen vervagen……
·    eenheid  ademend
·    vreugde, dankbaarheid Met ‘schone celletjes’ weer naar huis.
Zo kán het gaan…..Fascinerend hoeveel er geschreven is over stilte, zowel over zelfgekozen stilte als ook over afgedwongen stilte. Al eeuwen lang, in de vorige eeuw ook. Von Dürkheim (Duitse diplomaat, psychotherapeut en Zen leraar uit de vorige eeuw, boeken: ‘Hara, ons dragende midden’ en ‘De cultuur van de stilte’) schreef:‘
Ook in onze tijd is de oer-ervaring van de mens nog niet volledig verloren gegaan, dat hij altijd, wanneer hij werkelijk gelukkig is, stil wordt en dat omgekeerd daar, waar hij in staat is werkelijk stil te worden, het ware geluk pas aan hem verschijnt’.
Gelukkig wordt er ook veel geschreven over stilte in onze huidige drukke, lawaaierige tijd.
Want stilte wordt gemist, er is verlangen naar, in stilte kan lichamelijke en geestelijke ontspanning ontstaan, stilte kan leiden tot een positieve en creatieve bron.
Én het kan ook afschuwelijk, levensbedreigend zijn! Door het lezen van het boek van Sara Maitland ‘Stilte als antwoord’ werd het mij ineens nog veel duidelijker waarom afwisseling van stilte en activiteit zo belangrijk is. Zij beschrijft haar ervaringen met langdurige stilte:
1.verheviging lichamelijke sensaties: al het zintuiglijke wordt sterker; \
2.er kan ontremming ontstaan, vrijwel universeel in verhalen over stilte. Vandaar regels in kloosters. We kunnen ook terecht komen in de pré-verbale periode van ons leven, waar nog geen stevig opgebouwd ego of overheersend super-ego is.
3.meer stemmen horen: zowel eigen stress-stemmen. Of gevolg zijn van combinaties van golflengtes in de natuur (solozeilers);
4.gevoelens van grote vreugde, dankbaarheid, eenheid, verbondenheid Blz 74;
5.vervaging grenzen en eenheid met kosmos.
6.besef van tijd vervaagt. Kan verwarrend, beangstigend zijn, maar kan ook zo aangenaam zijn dat we daar willen blijven.
Wij hebben altijd de jikido, die voor ons zorgt.
7.onuitsprekelijkheid, onbeschrijfelijkheid: ‘woorden schieten tekort’
8.toestand van gelukzaligheid. SM: ‘Jouissance’ van jouer = spelen en joy = vreugde. Pure energie. Doet mij denken aan Hotei. (Tiende plaatje van de os)
‘Zijn innerlijke rijkdom is hem niet aan te zien, hij volgt geen meesters, hij gaat zi
jn eigen weg, ziet er eenvoudig uit, houdt wel van een wijntje, iets lekkers te eten erbij, geniet van het leven, wordt vaak afgebeeld als zwerver, met een knapzak op zijn rug, altijd spelende kinderen op hem en om hem heen.
Willi Massa, katholiek theoloog en Zen leraar uit de vorige eeuw over gevolgen van lawaai:
‘…..door teveel lawaai stompt het ervaringsvermogen af, zodat een mens zichzelf niet meer goed waarneemt en niet tot zichzelf kan komen’.
Positieve gevolgen van stilte in fases door Willi Massa:
Stilte vereist inzet van de hele mens. Een monnik zal stilte altijd in samenhang zien met andere onmisbare disciplines van de geestelijke weg.
Spreken vanuit ons midden, verbonden met de stilte, wat een uitdaging…..