Een week lang thuis zen beoefenen

Zen Centrum Rotterdam
Thuis-sesshin 27 juni tot en met 4 juli 2016.
Een week lang thuis een zen oefening doen. 
"Alles is te onderscheiden, niets is te scheiden".
 
In onze geest en onze taal maken we onderscheid. Zonder dat valt er niet te communiceren.
Echter in de werkelijkheid, de praktijk, in het ervaren is er geen scheiding.
Hoe gaan we om met het voortdurend onderscheid maken van iets dat slechts als Een Werkelijkheid functioneert? 
 
 
Dag indeling: s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds 10 à 20 min mediteren.
Gedurende de dag het thema een aantal malen bewust beoefenen. 
 
 
Maandag 27 juni.     Je basis is je hara.
Dinsdag 28 juni.         Wat ademt er in en uit?
Woensdag 29 juni.      De adem en hindernissen in in- en ontspannen.
Donderdag 30 juni.     De adem en het onderscheid dat gevoelens maken.
Vrijdag 01 juli.            De adem en het onderscheid dat de geest maakt.
Zaterdag 02 juli.          Het onderscheid tussen ik en de situatie.
Zondag 03 juli.            Het juiste onderscheid is ‘geen-onderscheid’.
Maandag 04 juli.         Met beide benen op de grond en het hoofd in de wolken. 
 
 
Het beoefenen van de ademhaling.
Niet IK adem maar Het ademt.
Met behulp van onze ademhaling en ‘de volledig bewuste aandacht’ onderzoeken we onze positie in de situatie waarin we ons bevinden.
Belangrijk hierin is het ontstaan van onderscheid en het uit het oog verliezen van het geheel dat daarbij optreedt.
 
Maandag 27 juni. De volledig bewuste aandacht vanuit hara.
Om de juiste aandacht te laten ontstaan is een goede basis nodig van waaruit we observeren
Deze basis is de Hara, ons centrum in de onderbuik, iets onder de navel.
Door de aandacht in de Hara te leggen wordt de geest vrij om te observeren.
De geest raakt dan niet meer verstrikt in dat wat het ervaart.
De 1ste oefening is tijdens de meditatie de aandacht in de Hara te activeren.
Vervolgens gedurende de dag dit af en toe bewust te oefenen tijdens verschillende activiteiten. 
 
 
Dinsdag 28 juni. Wat ademt in en uit?
"Bij het inademen ben ik bewust van mijn inademing".
"Bij het uitademen ben ik bewust van mijn uitademing".
Probeer de ademhaling te observeren vanuit je hara, zonder je adem te beïnvloeden.
Deze oefening kun je beginnen door eerst volledig uit en weer volledig in te ademen zodat het hele lichaam als één ademend lichaam werkt.
Onderzoek in je meditatie wat er ademt en wat het onderscheid maakt tussen in en uit ademen.
Tijdens verschillende bezigheden gedurende de dag observeer je datgene wat  ademt, zonder in het onderscheid te vervallen van het inademen en uitademen. 
    
Woensdag 29 juni. De adem en hindernissen bij het in- en ontspannen.
"Bij de inademing ben ik me bewust van het inspannen".
"Bij het uitademen ben ik me bewust van het ontspannen".
We onderzoeken de hindernissen bij het in- en ontspannen van lichaam en geest.
De oefening: In je meditatie observeer je de hindernissen die het ademen vanuit de Hara in de weg zitten.
Zonder iets bijzonders te doen geef je jezelf steeds meer over aan het ademen.
Gedurende de dag onderzoek je de mogelijkheid om in een vrij ogenblik je ademen ongehinderd te observeren.
 
Donderdag 30 juni.De adem en het onderscheid maken dat gevoelens doen.
"Bij het inademen ben ik me bewust van mijn gevoelens".
"Bij het uitademen ben ik me bewust van mijn gevoelens".
De oefening: Tijdens je meditatie kun je je gevoelens heel geconcentreerd onderzoeken op het onderscheid maken.
Tijdens je dagelijkse activiteiten geeft een klein moment van rust de gelegenheid om het onderscheid dat je gevoelens maken te observeren.
Leg er geen nadruk op. Een korte observatie is voldoende.
Het moet niet je aandacht van je activiteit afleiden. 
 
 
Vrijdag 01 juli.De adem en het onderscheid maken dat de geest doet.
"Bij het inademen ben ik bewust van mijn gedachten".
"Bij het uitademen ben ik me bewust van mijn gedachten".
De oefening is het onderscheid dat je maakt bij het opkomen van gedachten te observeren.
Niet alleen tijdens de meditatie maar ook in het dagelijks leven is het een onafgebroken stroom van gedachten die verschijnen.
Onbewust doen we er direct wat mee. Als oefening observeer je het onderscheid dat gemaakt wordt in je geest en zo hoe je geest werkzaam is.
 
Zaterdag 02 juli. Het onderscheid tussen ik en de situatie.
Het onderscheid maken bij het opkomen van gevoelens en gedachten is nu herkenbaar geworden.
De oefening is om je geest helder te houden en je bewustzijn open te stellen voor de positie die je inneemt en de situatie waarin je handelt.
Je heldere geest is dezelfde tijdens meditatie en gedurende je handelen.
  
Zondag 03 juli. Het ‘juiste’ onderscheid is ‘geen-onderscheid’.
Tot nu toe zijn we bewust bezig geweest ‘het onderscheiden’ te onderzoeken.
Om de nadruk hierop niet de volgende conditionering te laten worden, bevrijden we ons hiervan met steun van Dogen.
Het onderscheid maken gaan we beoefenen in de geest van het ‘denken, niet-denken’.
De oefening: Je bewustzijn is gevestigd in je Hara.
Je geest raakt niet meer verstrikt in de te onderscheiden dingen.
De wisselwerking tussen ik en de situatie kent geen insluiten en uitsluiten. Alles telt mee.
‘Het geheel waarin ik betrokken ben Dat is wat ik ben’.
Alles is te onderscheiden maar niets is te scheiden.  
 
 
Maandag 04 juli. Met beide benen op de grond en het hoofd in de wolken.
Het leven is zowel het praktische en materiële als het immateriële en subtiele.
De oefening: Al handelend ben je gelijkmoedig bewust van je aandeel en dat van de anderen, zonder je positie en de gevolgen te ontkennen.
  
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl
Donatie suggestie 25 euro overmaken via www.zenrotterdam.nl