2206 De Weg van de Niet-Wetende Geest

Thuis Sesshin 220625.
25 – 30 juni 2022 
De Weg van ‘De Niet-Wetende Geest’.  
Zaterdag 25 juni t/m Donderdag 30 juni 2022.Zes dagen lang thuis zen beoefenen.
Een Zen leven is een vragend leven. Een leven van ‘Niet-Weten’.
Je kunt iedere andere week kiezen als dat beter uitkomt. 
Dag indeling:
Doe bij het ontwaken een paar adem oefeningen.
 S ’morgens en s ’avonds: 10 á 20 min mediteren.
Overdag af en toe de vraag stellen: "Wat is het dat …..?” 
Het onderzoeken van de ‘Niet-Wetende Geest’ met behulp van enkele Thema’s.
Het niet zoeken van een antwoord Is het openen van een Boeddha-Wereld.  
 
Dag 1. Er is slechts één Werkelijkheid.
Na het wakker worden: Adem in en uit. Realiseer je waar je bent  en wat de situatie is.
Willekeurig op de dag realiseer je ‘De Niet-Wetende Geest’ die de Eenheid bewaart.
Vraag:Wat is deze Eenheid? 
 
Dag 2. Er is veel te onderscheiden.
Willekeurig op de dag ga je even stilstaan.
Realiseer ‘De Niet-Wetende Geest’ die alle dingen (dharma’s) ziet.
Vraag:Wat zijn de dharma’s die je ziet werkelijk?  
 
Dag 3. Wederzijdse afhankelijkheid.
Alles hangt met alles samen.
Realiseer ‘De Niet-Wetende Geest’ die de harmonie tussen alle dharma’s ziet.
Vraag:Wat is de samenhang tussen dharma’s? 
 
Dag 4. De zintuiglijke Geest.
Kijken, horen, ruiken, proeven en voelen.
De zintuigen verkennen alles zonder iets vast te grijpen.
Realiseer het ‘Niet-Wetende’ zien, horen, ruiken, proeven en voelen.
Vraag:Wat is het dat ziet, enz, zonder het  vast te leggen? 
 
Dag 5. Erkennen wat is.
Erkennen dat er niet zoiets is als ‘Zeker-Weten’.
Realiseer het bewust worden van ‘De Niet-Wetende Geest’.
Vraag:Wat is het dat denkt zonder ‘Zeker-Weten’? 
 
Dag 6. Alle levende wezens bevrijden is luisteren naar diegene die voor je staat.
De Ene Werkelijkheid is die situatie waarin je nu actief aanwezig bent.
Realiseer ‘De Niet-Wetende Geest’ die niet stil valt.
Vraag: Wat is ‘Niet-Wetend’ handelen naar de omstandigheid?