Sesshin Brognon september 23

‘Het wezen van de grote wijze wordt op intieme wijze verhelderd’.   
Bos-Wandelen
Leo Sumitra sensei

Brognon Sesshin 10-16 September 2023 o.l.v. Gretha Jikai Roshi
 
11 September
Inleiding.
De harmonie van veelheid en eenheid.
‘Het wezen van de grote wijze wordt op intieme wijze verhelderd’.
Beoefenen is niets anders dan ons functioneren verhelderen.
Geen enkel ingrijpen is nodig. Alles functioneert zoals het vanzelf functioneert.
Er bestaat niet zoiets als een vorm, een sensatie, een drijfveer of een gedachte.
Zelfstandige naamwoorden maken er dingen van.
Er is alleen functioneren, de werkwoordsvorm.
Vormgeven, voelen, denken, aandrijven en gewaar worden.
Werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
Oftewel: Adem zoals de adem als vanzelf ademt.
Iedere stap is de Weg gaan en verheldert ons functioneren. 
 
De zendo, is een culturele omgeving, is een door mensen gemaakte omgeving.
Alles is vastgelegd in regels en vormgeving, lopen, buigen, zitten, spreken, de houding van je handen, eten en slapen,
ook hoe je reageert op innerlijke en uiterlijke impulsen. Het zijn kaders waarbinnen je je functioneren onderzoekt, beschouwd.
Niet meer dan dat.
Vraag: Wat wordt binnen deze kaders zichtbaar van je natuurlijke functioneren? 
 
Bos-Wandelen, is een werkwoord, is functioneren in een natuurlijke omgeving.
Geen spoor van afspraken en regelgeving.
Het Landschap waar de mens in vertoeft: de aarde, horizon en hemel zijn continue in ontwikkeling, zijn geen seconden hetzelfde.
Zon, maan en sterren; aarde, water en lucht; wind, kou en regen; planten, dieren en mensen; zijn niet los van elkaar te ervaren.
Allen zijn onderdeel van een Groot Functioneren.
Bos-Wandelen beoefenen is van cultuur naar natuur gaan, van gereglementeerd naar vrij functioneren en terug.
- van een Gebouw via een Pad in het landschap met Horizon naar
- het Bos over een (bos)Pad zonder horizon totdat we
- in het Bos opgenomen worden en het houvast van horizon en pad verdwenen is.
Er is dan alleen nog aanwezig zijn in een onbegrensde werkelijkheid.
Alleen onze voeten geven houvast door de zwaartekracht.
Onze adem reguleert de indrukken van alle zintuigen.
Zo  wordt op intieme wijze, met iedere stap en het in en uit ademen van Boslucht, ons functioneren verhelderd.
 
12 september
‘Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds gebonden en volkomen zelfstandig.
Oneindig gebonden en vrij bewegend, verblijven zij toch in hun eigen positie.’ 
Wees je bewust dat je bij het ingaan van het Bos een bestaande samenleving binnengaat en een andere samenleving, het landschap of de zendo, verlaat.
In een samenleving is er geen scheiding van subjectief en objectief functioneren.
Vraag: Wat is het dat een scheiding maakt in het subjectief ervaren van het IK en het objectiveren van het Andere, paden, bomen en beestjes?
 
13 september
‘Vuur is warm, wind waait, water is nat, de aarde hard.
Alle zijn zelfstandig, maar de verschillende bladeren komen van dezelfde wortel.’  
Langzaam lopend voel je koude lucht langs je gezicht strelen, een regendruppel valt in een plas,
je struikelt over een takje.
Vraag: Wat is die Ene Bron van deze geheel verschillende ervaringen?
 
14 september
‘Elk van de 10.000 dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie,
waarvan je het natuurlijke functioneren met betrekking tot alle andere dingen zou moeten zien’.              
Bij iedere volgende stap op het Pad wordt je verrast door een wirwar aan indrukken van het Bos en een wildgroei van gedachten en gevoelens.
Vraag: Wat is het dat rustig door ademt en zo intiem aanwezig blijft bij het functioneren van denken en voelen?
 
15 september
‘Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf.
Wanneer je de Weg uit het oog verliest, Ben je er mijlen van verwijderd’.                
Vrij bewegend en oneindig gebonden vliegt een vogel op en trilt een blad in de wind.
Geen spoor van een ‘Hier of Daar’, van een ‘Nu of Straks’.
Vrij ademend plaatst de gedachte een grenspaaltje en
zegt het gevoel waarheen wel en waarheen niet.
Vraag: Wat zouden we nog praten over Wat en Hoe?
 
16 september.
Groepswandeling in de morgen.
‘De aarde draait stap voor stap rond.  (Actie)
Vuur speelt met de dingen.                    (Mediteren.)
Water doet de sporen verdampen.         (Gewaar worden)
En de lucht licht alles helder bij.’         (Ademen)