Eenheid en Veelheid

DE IDENTITEIT VAN VEELHEID EN EENHEID                  
door Shitou Xiqian, 700-790, Sekito Kisen (J.) 
 
Het wezen van de grote wijze van India werd op intieme wijze van West naar Oost overgedragen.
Mensen zijn helder of verward, maar de Weg kent geen zuidelijke of noordelijke leraar.  
De geheime bron is klaar en doorschijnend, zijn vertakkingen zijn duister en stromen overal.
Aan het relatieve gehecht zijn is illusie, het zien van het absolute is nog geen verlichting.  
Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds gebonden en volkomen zelfstandig.
Oneindig gebonden en vrij bewegend, verblijven ze toch in hun eigen positie.
Vorm verdeelt de eenheid. Geluid geeft aanleiding tot aangename en onaangename gevoelens.
In duisternis zijn beter en slechter niet onderscheiden, in helderheid is het zuivere en onzuivere duidelijk te zien.  
De vier elementen hernemen ongedwongen hun natuur, zoals een kind kan vertrouwen op zijn moeder.
Vuur is warm, wind waait, water is nat, de aarde hard.
Ogen zien, oren horen, de neus ruikt, de tong proeft.  
Alle zijn zelfstandig, maar de verschillende bladeren komen van dezelfde wortel.
Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron.
Hoog en laag worden relatief gebruikt.  
In feite is er duisternis in helderheid, maar je moet de duisternis niet willen ontmoeten.
Er is helderheid in duisternis, maar zoek niet naar die helderheid.
Duisternis en helderheid horen bij elkaar, zoals de linker en de rechter voet bij het lopen. 
Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie, waarvan je het natuurlijke functioneren met betrekking tot alle andere dingen zou moeten zien.
Het alledaagse bestaan hoort bij het ondoorgrondelijke zoals een deksel op een pot past.
Het ondoorgrondelijke harmonieert met het alledaagse zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht.  
Deze woorden tonen de Grote Werkelijkheid.
Voor een oordeel is geen maatstaf toereikend.  
Als je de Weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem gaat.
Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf.
Wanneer je de Weg uit het oog verliest, ben je er mijlen van verwijderd.  
Vol respect zeg ik tegen hen die verlicht wensen te worden:  verspil geen tijd, dag of nacht.           
 
IDENTITY OF RELATIVE & ABSOLUTE 
By Shitou Xiqian, 700-790, Sekito Kisen (J.) 
 
The mind of the great sage of India was intimately conveyed from West to East.
Among human beings are wise men and fools, but in the Way there is no northern or southern patriarch.
The subtle source is clear and bright.
The tributary streams flow through the darkness.
To be attached to things is illusion.
To encounter the absolute is not yet enlightenment.  
Each and all, the subjective and objective spheres are related and at the same time independent.
Related, yet working differently, though each keeps its own place.
Form makes the character and appearance different.
Sounds distinguish comfort and discomfort.
The dark makes all words one, the brightness distinguishes good and bad phrases.  
The four elements return to their nature as a child to its mother.
Fire is hot, wind moves, water is wet, earth hard.
Eyes see, ears hear, nose smells, tongue tastes the salt and sour.  
Each is independent of the other.
Cause and effect must return to the great reality.
The words high and low are used relatively.  
Within light there is darkness, but do not try to understand that darkness.
Within darkness there is light, but do not look for that light.
Light and darkness are a pair, like the foot before and the foot behind in walking.  
Each thing has its own intrinsic value and is related to everything else in function and position.
Ordinary life fits the absolute as a box and its lid.
The absolute works together with the relative like two arrows meeting in midair.  
Reading words you should grasp the great reality.
Do not judge by any standards.  
If you do not see the Way, you do not see it even as you walk on it.
When you walk the Way, it is not near, it is not far.
If you are deluded, you are mountains and rivers away from it.  
I respectfully say to those who wish to be enlightened: Do not waste your time by night or day.