Grondhouding van zazen

 Komende donderdagen gaan we het Zelf nader onderzoeken.
In de eerste week van december wordt dit verder uitgewerkt in de Thuis-sesshin.
 
Donderdag 12 november. 
Zazen, zitten in de nul-stand,
geeft je de gelegenheid om met jezelf intiem te worden.
Samenvallen met jezelf.
Samenvallen met plek waar je bent.
Samenvallen met de situatie die nu, hier speelt.
 
Niet meer reageren op iets.
Alleen het levende dat zichzelf leeft
- Je hartslag, je ademhaling, je waarneming –
zijn werk laten doen. 
 
In deze levende nul-stand
is de ervaring onmiddellijk, intiem,
zonder onderscheid, zonder voorbehoud. 
Neem de tijd, vergeet de tijd.
Verblijf in deze aanwezigheid. 
 
Dag 2. Thuis-sesshin.
Op een moment in de dag,
rustend in de positie van de levende nul-stand,
Alles wat je bent versmelt tot deze aanwezigheid.
Kind, partner, vriend, vijand, werkloos,
timmerman, directeur, juf, ziek en/of therapeut, man, vrouw,
ho, he, bi, en al die andere identiteiten en eigenschappen,
die je jezelf kunt geven.
Alles wat je bent versmelt tot deze aanwezigheid. 
 
Donderdag 5 november 2020.
Vooruitlopend op die thuis-sesshin:
dag 1. 
Bij het Ontwaken:
Wakker worden.
Adem in en uit,
Realiseer je waar je bent,
realiseer de situatie,
realiseer je aanwezigheid.
DIT is wat er IS.
Nog voor je aan het denken en reageren gaat. 
 
Gedurende de dag als je verstrengeld bent in gedachten en reageren:
Wordt wakker.
Adem in en uit,
Realiseer waar je bent,
realiseer de situatie,
realiseer je aanwezigheid.
DIT is wat er IS.
Vrij gemaakt van denken en reacties.
 
Donderdag 29 oktober 2020. 

Zazen danst met corona.
(De 1 stapt achteruit, de ander stapt vooruit.)
 
Maak zazen het leidend principe.
Steeds een stap terug om ruimte te maken.
Ontwikkel de Stille Houding van zazen.
 
Deze grondhouding is hard nodig
om dat wat er gaande is in goede banen te leiden.
Om verwikkelde twijgen te laten dansen. 

Kom naar de zendo of ga thuis voor de buis.
Zit samen in zazen 
en laat je zorgen dansen op de muziek van de stilte. 

Zazen.
Leidend principe.
Grondhouding.
 
Zazen als leidend principe.
Steeds de basis instellingen van het zitten in zazen aannemen.
Hier zit of sta je.
Rug gestrekt in alerte houding.
Schouders, armen en buik ontspannen.
Aandacht in hara.
Ademen zoals dat vanzelf gaat.
Beschouw dat wat er aan gedachten en gevoelens opkomen en verdwijnen.
Beschouwen zonder commentaar te leveren. 

Deze instelling kun je in iedere situatie, op ieder moment controleren.
"Ben je zo helder?
"Jazeker ik ben zo helder. 

Door dit als eerste oefening te nemen,
ontwikkel je deze instelling als grondhouding.
Als vanzelf stel je dit in als er iets spannends gebeurt. 
De nadruk ligt dus op deze grondhouding.
Niet meer op dat wat er allemaal aan je verschijnt.