Een week lang thuis zen beoefenen

Thuis-sesshin 1 t/m 7 december 2014.
"de 7 rekwisieten voor de 'juiste' concentratie".
                                                          
Een week lang thuis een zen oefening doen.
 
Aandacht voor aandacht. Er is veel aandacht voor aandachtstrainingen.
Hoe ontwikkel je de aandacht volgens de boeddhistische Leer.
Hoe bouw je de aandacht op die nodig is voor de ‘juiste concentratie’?
De leerrede van Janavasabha geeft een tekst hierover.
"De eenpuntigheid van de geest die voorbereid is door de 7 factoren wordt de ‘juiste concentratie gebaseerd op voorwaarden, op rekwisieten’ genoemd”.
Zie: De leerrede van Janavasabha. Soetra 18, De Lange Leerreden.   
             
Dag indeling: s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds 10 á 20 min mediteren.
Gedurende de dag het thema een aantal malen bewust beoefenen.  
Maandag 1 december. De juiste zienswijze. 
Dinsdag 2 december. Het juiste besluit.
Woensdag 3 december. Het juiste spreken.
Donderdag 4 december. Het juiste handelen.
Vrijdag 5 december. Het juiste levensonderhoud.
Zaterdag 6 december. De juiste inspanning
Zondag 7 december.  De juiste aandacht.  
 
 
Informatie, reacties en opgave: leo.huijg@kpnplanet.nl
www.zenrotterdam.nl, Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam.  
 
 
2
Het beoefenen van aandacht en concentratie. Mediteren is het stoppen van het actieve re-ageren en zich opnieuw verhouden tot dat wat zich aandient. Wat wordt de nieuwe opstelling tot dat wat we meemaken? Het snelle re-ageren wordt hoofdzakelijk bepaald door voorgaande ervaringen van onszelf. Het vrij en niet bevooroordeeld reageren vereist de nodige oefening.  
 
 
Maandag 1 december. De juiste zienswijze kan onderzocht worden met de volgende oefening.
Deze  1ste oefening is het direct benoemen van wat er in ons opkomt, zodat duidelijk wordt ‘wat er zich voordoet’ en wat er bij ons opgeroepen wordt. Dit leren onderscheiden is zeer belangrijk om ons open te stellen voor wat er gebeurt en ons reageren niet te laten misleiden door ‘oude’ ervaringen. De aandacht kan na dit benoemen weer volledig naar dat wat er zich voordoet. Deze beoefening doen we ook in onze (dagelijkse?) meditatie. Door wat extra tijd te nemen bij het reageren thuis en op het werk kan die beoefening  ook daar worden toegepast.
Deze oefening bestaat uit 2 delen:
1 - de tijd nemen voordat  we reageren en
2 - in die tijd het leren benoemen wat er bij ons is opgeroepen door ‘wat er zich voordoet’.   
   
Dinsdag 2 december. Het  ‘juiste’  besluit.
Dit kan zijn om deze week die extra tijd om zo meer inzicht in onze reactie te verkrijgen ook daadwerkelijk in te bouwen.
De oefening is om de mitsen en maren die de oefening oproept te laten wat ze zijn en  aanwezig te blijven bij het inzicht in het verschil tussen ‘wat zich voor doet’ en de reactie die dit oproept.  
 
Woensdag 3 decemberHet ‘juiste’ spreken, het spreken vanuit het hart.
Een oefening kan zijn om vragen te stellen ter verduidelijking voordat we een eigen commentaar leveren.
Een andere oefening is, om bij een sterke reactie die opgeroepen is (boosheid, jalousie), tijd te vragen om die reactie uit te leggen voordat die het gesprek een heel andere kant optrekt.  

Donderdag 4 decemberHet ‘juiste’ handelen als rekwisiet om tot de ‘juiste’ concentratie te komen.
Hoe kun je je handelen vrij maken van verborgen voorwaarden. Wil ik eigenlijk iets terug hebben of is er een ander eigen belang in het spel? Niets gaat zonder de eigen betrokkenheid maar een bewustzijn van de verschillende belangen kan het handelen evenwichtiger maken.
De oefening is om de betrokkenheid te onderzoeken op verborgen eigenbelang.  

Vrijdag 5 december. Het ‘juiste’ levensonderhoud.
Dit aspect is het meest lastige omdat bij het levensonderhoud altijd een compromis moet ontstaan tussen onze inzichten, ideeën en wensen en de mogelijkheden die de maatschappij biedt. Een compromis is het stap voor stap realiseren wat mogelijk is. Niet bij de pakken neerzitten als er zich geen mogelijkheden aandienen, geen nihilisme laten ontstaan. Een actief kiezen gecombineerd met het reflecteren. Het steeds blijven onderzoeken: is dit ‘het juiste’ volgens mijn inzichten? Alleen als je kiest en een volgende stap zet kun je je inzicht toetsen en ontwikkelen.
De oefening is dus om het reflecteren te combineren met de keuzes die je maakt.  
 
Zaterdag 6 decemberDe ‘juiste’ inspanning.
Nu we onze inzichten via de juiste besluiten hebben geactiveerd in het juiste handelen en levensonderhoud, is het van belang om deze inspanning op de juiste spanning te houden. Waar besteden we onze energie aan? Laten we ons verleiden tot bevangenheid of kunnen we de overdonderende energie van reacties als kwaadheid, verdriet, jalousie opvangen met liefdevolle aandacht? Kunnen we dit opvangen zonder het (ongekend) mee te laten spelen in ons verdere handelen? Dit vereist de ‘juiste’ inspanning om alles dat zich voordoet in zijn waarde te leren kennen. Een oefening hiervoor is het blijven ademen vanuit de Hara, de onderbuik. Niet het verwerken van ervaringen met ons hoofd, maar alles leggen in de Hara. Hiermee kan het malen over kwesties gestopt worden. Het vereist een bijzondere inspanning om het werken vanuit de Hara geactiveerd te houden.    

Zondag 7 decemberDe ‘juiste’ aandacht.
Het kennen van deze voorwaarden, deze facetten, geeft de ‘juiste’ aandacht voor ‘dat wat zich voordoet’. De aandacht wordt gelijkmoedig. Voor en afkeur zijn precies wat ze zijn, een persoonlijke reactie. Ze vertekenen ‘dat wat zich voordoet’ niet meer en spelen wel mee. De oefening is om dit spel van actie - reactie bewust en gelijkmoedig te ‘spelen’.  
 
8 December: Boeddha’s verlichting. De ‘juiste’ concentratie. Als deze voorwaarden beoefend zijn en gerealiseerd, eigen gemaakt zijn, verliezen ze hun nadruk. Het is als de jongleur die met 7 ballen tegelijk speelt. 7 kleuren draaien rond en geven een kleurrijke ketting zonder dat een bal van kleur verandert.  
 
veel succes met de beoefeningen.
Leo Huijg.