Najaar 2023

 231221.
De geest geopend
Wat is het dat dan nog ruimte inneemt?
Het zicht verruimd
Wat is het dat dan nog iets ziet?
De weg tot stilstand gekomen
Wat is het dat dan op gang komt?
 
 231214.
https://boeddhistischdagblad.nl/boeddhisme/211755-de-verschrikkingen-in-gaza/
Maar zijn mensen dan niet ook van nature gewelddadig?
Ja en nee. Onze natuur is dat we in ieder ogenblik de keuzemogelijkheid tussen haat en mededogen hebben.
De vijand is niet het andere kamp. De vijand is het niet beseffen dat die keuzemogelijkheid er is.
Als ik voor één kamp partij wil trekken is het voor de mensheid en voor de menselijkheid.
Mededogen roept op tot actie.
Maar wat kan ik doen?
Wel, in de eerste plaats mij bewust zijn van die keuzemogelijkheid.
De vraag is dan: ¨Wie is het die een keus maakt?¨ . 
 
231207.
Voorafgaand aan het zitten in zazen,
Is de vraag ¨Wie is het die naar de zendo gaat?¨
¨Wie is het die de zendo binnenkomt?¨
En ¨Wie is het die dan gaat zitten in zazen?¨
En tenslotte de vraag; ¨Wie is het die weer naar huis gaat?¨ 
Zittend in stilte Eerst nog verhuld in de dagelijkse beslommeringen,
Wordt de drijfveer van ons handelen helder.
Tot geen-handelen de ware loop van de natuur bepaald.
Vraag: ¨Wie is het die dan komt en gaat?¨
 
231130.
De afgelopen weken hebben we allerlei vragen gesteld waarmee we het zitten in stilte kunnen onderzoeken. 
Wat is het dat gaat zitten?
Wat is het dat de rug strekt?
Wat is het dat de aandacht naar het centrum brengt?
Wat is het dat ademt?
Wat is het dat hier gebeurt? 
Vragen die niet op zoek zijn naar een antwoord.
Als deze vragen diepgaand gesteld worden, van het hoofd naar je centrum gebracht worden,
Lossen ze als vanzelf op.
Wat is het dat hier gebeurt? 
3 perioden in stilte is een mooi begin om dit in ogenschouw te nemen. 
 
231123.
De lucht hemelsblauw en de dag helder,
Het is niet meer nodig te zoeken in hoeken en gaten!
¨Wat is de Boeddha, vroeg je?¨
Met de buit op zak, verklaar je je onkundig? 
Dit is een stukje tekst uit een koan.
DE KWESTIE Daibai vraagt Baso: ¨Wat is de Boeddha?¨
Baso antwoordt: ¨Deze specifieke geest is de Boeddha¨. 
We zoeken dit uit als onderdeel van de vragen ¨Wie is het die zit? En ¨Wat is het dat zit?
 
231116. 
 Bewegen in Yoga,

Drijfveren en Lichaam vallen samen. 
Bewegen in Yoga,
Lichaam en gevoelens vallen samen. 
Bewegen in Yoga,
Gevoelens en gedachten vallen samen. 
Bewegen in Yoga,
Gedachten en gewaarzijn vallen samen. 
Bewegen in Yoga doet alle gescheidenheid verdwijnen,
Bewegen in Yoga is alleen bewegen. 
Wat is het dat dan beweegt? 
 
231109.
Zitten in zazen is het verschijnen van Boeddha,
Oog, oor, neus, tong, lichaam en denkorgaan veranderen.
Aanwezig maar niet zichtbaar meer.
Niet zichtbaar meer en toch werkzaam.
Ademend vanuit het centrum, Ontwaken we in de Ene Werkelijkheid.
Wat is het dat ontwaakt?
 
Lopend in kinhin is het verschijnen van de bodhisattva,
Ik, jij en wij veranderen.
Aanwezig maar niet meer bepalend.
Niet meer bepalend en toch werkzaam.
Bewegend vanuit Eén-Zijn, Betreden we de Ene Werkelijkheid.
Wat is het dat in beweging komt?

231102.
De zazen houding is universeel.
Geheel ontdaan van enige associatie
is het de realisatie van de Ene Werkelijkheid:  
    ¨Wijds is het zitten in zazen,
    Een vormloze daad van mededogen.
    Ik beoefen de Leer van de Boeddha,
    Alle levende wezens bevrijdend¨. 
Wie is het die zit?
 
 231026.
 Zazen als universele houding,
Bevrijdt van iedere inhoud,
Onderzoeken we alle expressies.
‘Wat is het dat zit?’
 
231012.
De  huatou vraag van deze week is afgeleid van de werking van de seizoenen.
Hoe is die werking bij de mens als oefening te gebruiken? 
 
Herfst.
Het daglicht trekt zich langzaam terug.De nacht neemt de avond over.
Bladeren dwarrelen geruisloos op de vochtige aarde.
Wat is het dat ontspant en de beroering laat gaan?