Voorjaar 23 Helder Aanwezig zijn

De stilte van zazen ziet alle verschijnselen zoals ze zijn.
 
  230622.
Als je op vakantie gaat, je huis verlaat, alle ketens verbreekt, vergeet niet te ademen.
Zoals het advies luidt van deze tekst over ‘Bevrijding’:
¨Laat elke gescheiden zijn van de stroom zichzelf ontmaskeren als een groteske leugen.
Verlaat je geconditioneerde huis. Trek de thuisloosheid in. Wees elk moment bewust dat je ademt.
Wees elk moment bewust dat je een deeltje bent van de stroom. Breek de ketens van samsara.
Bevrijd jezelf. Besef dat je een buddhankura bent. Een Boeddha-in-wording.
¨Een Boeddha-in-wording: er is geen ontsnappen meer mogelijk!
 
 230615.
Oefening 4: In actie, lopen, staan, zitten, liggen in aandachtig aanwezig zijn.
 Zie de Thuis-sesshin. 2306 De Weg van Wat? en Hoe?
7 oefeningen om in de 4 vormen van aanwezig zijn, liggen, zitten, staan en lopen.
Je aanwezigheid beoefenen met behulp van de open vragen Wat? en Hoe? is het dat hier werkzaam is.
 
 230608.
De 4 fasen van intensiveren van het aanwezig zijn
Oefening 3: Helder ervaren van de dingen, functionerend in het Geheel.
¨Liggend op bed, gezeten op je kussen, staand in de rij, lopend naar de winkel.
Ademend zoals de adem als vanzelf gaat,
Een open concentratie in de onderbuik.
Helder aanwezig ervaren we alle verschijnselen komend en gaand.¨
Vraag: Wat is het dat alles helder aanwezig ervaart, zonder vastgrijpen of vastleggen?
 
 230601.
Oefening 2: Het alomvattend aanwezig zijn.
¨Zitten met de ogen open zonder ergens speciaal naar te kijken,
Luisteren zonder op te gaan in  een bepaald geluid,
Voelen zonder je met warm of koud intensief bezig te houden,
Denken zonder denken¨
De vraag: Wat is het dan wat ziet, hoort, voelt en denkt?
 
 230525
 Vooruitlopend op de thuissesshin alvast iedere week een oefening.
Het thema is het intensiveren van het ‘aanwezig zijn’. 
De 4 fasen van intensiveren van aanwezig zijn.
1st oefening: Gewaar zijn van het fysiek lopen, staan, zitten in harmonie met de ademhaling.
2de oefening: Een alomvattend aanwezig zijn, geen specifieke focus van de aandacht.
3de oefening: Helder zien van de dingen functionerend in het Geheel.
4de oefening: In actie, lopen, staan, zitten, liggen in aandachtig aanwezig zijn. 
 
Oefening 1: Gewaar zijn van het fysiek lopen, staan, zitten in harmonie met de ademhaling.
Het realiseren van het fysieke aanwezig zijn in liggen, zitten, staan en lopen.
In alle houdingen fysiek aanwezig zijn op deze plek en in deze situatie.
Dit aanwezig zijn in overeenstemming brengen met de ademhaling.
Vraag; Wat is het dat ademt als lichaam en geest samenvallen?
Een herinnering: aanwezig zijn is onmiddellijkheid.
Bewust zijn is je zorgen maken of je het wel goed doet.
 
230518
 Een mooi stuk tekst uit Dao de Jing. Hoofdstuk 67. 
Leven in een conflict situatie.
De Wijze-Heerser heeft als instrument van Dao, het scheppende beginsel, 3 eigenschappen verworven.
Deze 3 schatten moeten onderhouden en beschermd worden.
Het zijn compassie, matigheid en niet op de wereld vooruit lopen. 
Door compassie kun je moedig zijn.
Door matigheid kun je uitbreiden.
Door niet op de wereld vooruit te lopen: kun je de leider worden van hen die opgroeien tot een bruikbaar werktuig van het Dao. 
Het opgeven van compassie en wel dapper zijn is dodelijk.
Het opgeven van matigheid en wel uitbreiden is dodelijk.
Het opgeven achter de mensen te staan en wel vooruit lopen op de wereld is dodelijk. 
Met compassie overwin je in een defensieve veldslag.
Met compassie blijf je standvastig in het bewaken van je grenzen.
Als je met compassie in de wereld staat zal de Hemel je beschermen met compassie.
 
 230511
 ¨Gewaar-zijn van je handelen is onmiddellijkheid.
Zelf-bewust zijn is zorgen maken of je het wel goed doet.
Het lichaam zoekt zelf naar evenwicht tijdens de bewegingen.
Laat de oefening het werk doen, vergeet het zelf.¨ 
¨Het zitten in zazen is het vrijlaten van voelen en denken.
Het zelf lost op in de adem beweging.
Voelen is voelen, denken is denken.
Geen voorkeur en geen afkeur meer.¨
 
230504.
 Op het ritme van de adem.
Adem in, en strek je ruggengraat.
Adem uit, en ontspan.
1 Adem in, en laat liefdevolle vriendelijkheidopkomen vanuit je centrum.
Adem uit, en laat liefdevolle vriendelijkheid doordringen in al je poriën.
Adem in, laat liefdevolle vriendelijkheid ongeremd ontwikkelen.
Adem uit, zend liefdevolle vriendelijkheid naar alle 10 richtingen.
Adem in, laat liefdevolle vriendelijkheid  onbegrensd ontwikkelen.
Adem uit, zend liefdevolle vriendelijkheid naar alle levende wezens, aardige en onaardige.
Adem in en uit, zoals de adem als vanzelf ademt. 
 
2 Adem in en laat mededogen opkomen vanuit je centrum.
3 Adem in, laat medevreugde opkomen vanuit je centrum.
4 Adem in, laat gelijkmoedigheid opkomen vanuit je centrum.
 
 230420
Yoga als levenskunst. Blz 72.
De 3 wortels van de natuur volgens de yogi.
1 Tama, soliditeit, massa.
2 Raja, dynamiek, turbulantie, agitatie.
3 Sattva, helderheid.
Tama en raja zijn de wereld van objecten en zintuiglijke opwinding.
De yogi heeft de wens om ontspannen en waakzaam te blijven bij alles wat zich voordoet.
Hij beoefent hiertoe sattva als leidend principe in samenspel met tama en raja.
 
230413.
 Yoga is beoefening in actie.
Stilte in de beweging is de harmonie in het fysieke lichaam, het energie lichaam, het mentale lichaam,
het intellectuele lichaam en de universele aanwezigheid.
Dit zijn de 5 aspecten van het Yoga lichaam. 
1 Neem de houdingen die je aanneemt gewaar vanuit je centrum.
2 Adem stroomt door het hele ’fysieke’ bestaan in en uit.
3 Helder wordt de werking van gedachten en gevoelen gespiegeld.
4 Wijsheid brengt evenwicht in de uitvoering.
5 Bewegen wordt zo een grenzeloze aanwezigheid.
Vraag: Wat is het dat beweegt?
 
230406.
 Wie is het die verschijnen en verdwijnen waarneemt?
¨De beoefenaar kan in zijn stamboom van kennis.
als een illusionist alles laten verschijnen en verdwijnen.
Als bodhisattva zijnde laat hij aan anderen het verschijnen en verdwijnen zien.
Als Boeddha zijnde verschijnt en verdwijnt niet alleen zijn stamboom van kennis
maar ook hijzelf als dat nodig is¨.
 
230330.
¨Vorm is zonder substantie;
non-substantialiteit is  niet buiten vormen.¨
ofwel:
¨Zonder iets te weten over
bloem en vrucht
rijpt de knop in stilte¨.
Wat is het dat ervaart en geen weet heeft?
 
230323.
‘Vorm is niet gescheiden van grenzeloosheid,
grenzeloosheid is niet gescheiden van vorm.
Zazen werkelijk ervaren
is de dharma’s van de ervaring
grenzeloos ervaren’.
Wat is het dat grenzeloos kan ervaren?
 
 230316
 ¨Zonder iets te weten over
Bloem en vrucht
Rijpt de knop in stilte¨.
Groot Vertrouwen.
 
 230309
 Ter aanvulling op de Heuvelrede met thema ‘Vasten’
En onze studie van de Hart Soetra: Vasten en (vlees)eten.
Wat is het dat gegeten wordt?
Wat is het dat eet?
De beoefenaar stelt beide vragen zonder onderscheid.
Helder aanwezig openen ze de Hart-Geest. 
Eten is het vastgrijpen van iets om te overleven.
Het verwerken van het eten
En toepassen waar nodig
Valt buiten ons vermogen.
Loslaten is zelden een probleem.
Is eten de ultieme beoefening/realisatie van vorm = leegte, leegte = vorm?.

230302. 
¨Zittend in een bootje,
aan een haperend roer,
in een slingerend stromende rivier,
met wisselende windvlagen¨. 
Wat is het dat koers houdt?
 
230223.
 Zoals in de hartsoetra staat beschreven inspireerde Boeddha Avalokitesvara om het ware te vertellen,
Shariputra om het ware te horen en te verstaan, en
alle andere aanwezigen om het gezegde tot zich te nemen en de bodhi-geest te doen ontwaken.
  
¨Geïnspireerd door Boeddha, sprak Avalokitesvara tot ons.
‘Hindernissen zijn niet alleen hinderlijk,
emoties kleuren wijsheid, en
vergankelijkheid is maar tijdelijk.’
Voorbij deze wijsheid is het vormloze veld van mededogen.¨
 
 230216.              Reciteren:
De in en uitademing is de fundamentele natuur van woorden.
Op de in en uitademing bewegen alle skanda’s groots en intiem.
In en uit ademend zonder een zelf zijnde klopt het Hart van Wijsheid.
 
 230209
Op een dag liep Sariputta in de stad Rajagaha in Noord-India, en
zag daar de monnik Assaji lopen, die een zeer serene indruk op hem maakte en zichzelf voorbeeldig gedroeg.
Hij ging naar hem toe en vroeg hem wie zijn leraar was en wat de leer van zijn leraar was.
Het antwoord dat Assaji hierop gaf is nu een van de meest beroemde verzen in het boeddhisme:
   Van alle dingen die door een oorzaak ontstaan,
   De Tathāgata (Boeddha) heeft de oorzaak ervan uiteengezet;
   En hoe ze tot hun einde komen, dat vertelt hij ook,
   Dit is de leer van de Grote Hermiet.
 
 230205.
¨Als je de stad ziet, zie je eindeloosheid.
¨Als je gebouwen en mensen ziet, zie je komen en gaan¨.
¨Als je het bos ziet, zie je eindeloosheid.
¨Als je bomen en vogels ziet, zie je komen en gaan¨.
Vraag: ¨Wat is het dat ziet? .
 
 230119.
Bodhidharma:
"De geest en de wereld zijn tegenpolen, en gedachten verschijnen als ze elkaar ontmoeten.
Als je geest niet vastloop van binnen, verschijnt de wereld niet buiten jou.
Als de wereld en de geest allebei transparant zijn, is dit juiste visie.
En dit inzicht is het juiste inzicht.”
 
 12 januari eerste avond zazen.
"Zon, Maan en Sterren zijn grenzeloos.
Vogels vliegen zonder vluchtschema.
Bomen en Bloemen gebruiken geen plattegrond,
En groeien standvastig.
Wij mensen sluiten af en beginnen opnieuw te tellen.
Eindeloos opnieuw, dag in dag uit."
'Vraag: "Wat is het dat doorgaat zónder te meten?”