Verkenning van de 10 Geloften

Studieklas’ Het verkennen van de 10 geloften’.
o.l.v. Leo Sumitra Huijg Sensei. 
 
Bodhisattva geloften.
Uit: https://global.sotozen-net.or.jp/pdf/dharma-eye/de13/de13_01.htm
 
De Bodhisattva Geloften zijn het realiseren van de Dharma.
Het zijn geen vermaningen aan monniken of leken.
Het zijn de realisaties van het bevrijde leven,
de 10 ethische aspecten van de Dharma, 
waartoe Shakyamuni ontwaakte.

The Bodhisattva Precepts in Soto Zen Buddhism
 Rev. Shohaku Okumura
 Director, Soto Zen Buddhism International Center

Dōgen Zenji pointed out the same thing at the very beginning of his Kyoju-kaimon (Comments on Teaching and Conferring the Precepts),
"The great precepts of the Buddhas have been upheld and maintained by the Buddha.
Buddhas conferred them to Buddhas, and ancestors transmitted them to ancestors.
Receiving the precepts transcends the borders of past, present and future.”
The Bodhisattva precepts are not a collection of the Buddha’s admonitions to the monks who made mistakes and prohibitions against making the same mistakes.
The precepts are the same as the true Dharma that has been transmitted by Buddhas and ancestors.
This is why they were called the precepts of Dharma in the Bonmo-kyo.
The ten precepts are the ten ethical aspects of the Dharma to which Buddha awakened.
They were then taught to his disciples and were transmitted by the ancestors, generation after generation.

This means that our zazen and the precepts are one. 
In our zazen practice, we put our entire being on the ground of true reality of all beings 
instead of the picture of the world that is a creation of our minds. 

De Studieklas.
De boeddhistische leer begint bij de formulering van de 4 edele waarheden.
De grote kwestie van het lijden van de mensen.
De 4 bodhisattva geloften zijn daarop gebaseerd,en een aanzet zijn om iets te doen aan dit lijden.
Hier zijn een paar uitwerkingen op gekomen zoals het 8-voudig pad en de 6 paramita’s.
Ook zijn er de 10 geloften, die een onderdeel van de jukai ceremonie zijn.
Een ceremonie waardoor je formeel de Boeddha Weg op gaat.
Los van die ceremonie zijn die 10 geloften interessant om je beoefening eens op scherp te zetten.
Welke rol spelen die 10 aspecten in je leven?
Hoe bepalend zijn ze voor je persoonlijk leven, en wat betekenen ze maatschappelijk en ecologisch?
In 3 bijeenkomsten verkennen we deze geloften.

We beginnen met een periode zazen, dan een dharmales en luistercirkel en sluiten af met een periode zazen.
Iedereen is welkom. Zaterdag 6 april, 11 mei en 1 juni, 2019, van 13.00-15.30 uur.