Bos-Wandelen 5 oefeningen

Bos-Wandelen.                                                               
Thema’s tijdens de 5 wandelingen op de sesshin olv Gretha Aerts in Brognon Frankrijk van 13 t/m 17 September 2021..

1 - Contact maken met het bos.
Geef jezelf de ruimte om in contact te komen met de bomen en struiken, met de plek waar je staat en de (open) ruimten.
Groet bij aankomst en vertrek, jij bent hier te gast.
Het bos reageert op je aanwezigheid. 
2 - De werking van je zintuigen.
Zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken.
Voelt je je welkom of op vreemd terrein?
Realiseer de veranderingen in je zintuigen als je loopt of stil staat.
Neem iets mee wat je opvalt. 
3 – Het openen van Universeel Bewustzijn.
Kies een open plek uit waar je je prettig voelt.
Probeer de richting te bepalen van noord, oost, zuid en west.
Volg met je ogen de baan van de zon, de maan en de wolken.
Laat je bewustzijn zich zo openstellen voor het grenzeloze. 
4 - Realiseer de geschiedenis van de plek.
Van het ontstaan van bergen, rivieren, planten en dieren,
van de werking van de seizoenen,
van de menselijke aanwezigheid hierin.
Neem iets mee dat gevonden wil worden. 
5 - De aarde is ons voedsel, een levensvoorwaarde.
De natuur kent geen afval, alles is van nut voor de werking ervan.
Iedere schimmel, plant en dier is onderdeel van het voedsel-web.
Het is niet een aantal losse ketens, het is een complexs web.
Realiseer je plaats als mens/levend wezen in dit organisme.