Een week lang thuis zen beoefenen

Zen Centrum Rotterdam
Thuis-sesshin 01 tot en met 07 december 2015.
Een week lang thuis een zen oefening doen. 

Ons handelen in het dagelijks leven beschouwen.
De stelling is: Het handelen in de werkelijkheid, in en buiten de zendo, is altijd ‘het ervaren van eenheid’.
Ook al ben je je dat niet bewust er is op het moment van handelen niets te onderscheiden.
Het onderscheid tussen ik en de ander, dit en dat, is slechts een praktisch aspect om tot handelen te kunnen komen.
In het handelen zelf valt dit onderscheid geheel weg.  
Deze week gaan we met enkele technieken van de meditatie ons handelen beschouwen.
De zendo beidt een ruimte om met behulp van rituele handelingen het beschouwen van ‘alles dat zich aan ons voordoet’ te beoefenen.
Deze techniek van beschouwen gaan we toepassen bij het dagelijks handelen.
Het beschouwen is het bewust worden van ons handelen zonder er iets mee te doen.
Bij het bewust worden herkennen en erkennen we de verschillende aspecten die meespelen en laten we ze in hun waarde door ze te laten zijn wat ze zijn.
De aandacht blijft bij het handelen. 
De aandacht ligt niet alleen op ‘mijn’ actie maar ook op ‘dat wat er gebeurt’.
Het effect dat je handelen veroorzaakt is een onderdeel van je handelen.
De aandacht wisselen we soepel tussen deze 2 zienswijze. 
 
Dag indeling: s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds  10 á 20 min mediteren.
Gedurende de dag het thema een aantal malen bewust beoefenen. 
 
Dinsdag 1 december.
Opstaan. Het ochtend ritueel: opstaan, douchen, kleden, ontbijten en het vervolg.
(In de zendo: het opbouwen van je houding.)
Het vestigingen van de volledig bewuste aandacht bij het ontwaken.
Het eerste moment van ontwaken.
Wat gaat er door je hoofd, is het het nieuws op de wekkerradio, je kinderen of je huisgenoot die je aandacht opeisen?
De 1ste oefening:
Bij het wakker direct de aandacht in de hara activeren.
De aandacht daar tijdens de ochtend meditatie stevig vestigen.
Vervolgens gedurende de dag tijdens verschillende activiteiten deze basishouding bewust beoefenen en de uitwerking beschouwen. 
 
Woensdag 2 december.                                                  
Het handelen in zichzelf onderzoeken.(tijdens de meditatie: verblijven bij dat wat zich aan je voordoet).
De 2de oefening:
De handelingen die je verricht beschouwen en kort benoemen.
Bij dit beschouwen en benoemen de verantwoordelijkheid voor je handelen realiseren.
Realiseren is zowel het volledig tot uitdrukking brengen van je aanwezigheid, als het tot je door laten dringen wat je doet,en hier ook de volle verantwoordelijkheid voor nemen. 
 
Donderdag 3 december.
Het herkennen van gevoelens in je handelen.
(in de zendo: durf je de opkomende gevoelens te beschouwen)
De 3de oefening:
 Je gevoelens herkennen en benoemen.
Tijdens de meditatie kun je de gevoelens heel geconcentreerd en beschermd onderzoeken.
Ze zijn dan niet verwikkeld in een activiteit of ontmoeting met iemand.
Tijdens je dagelijkse activiteiten geeft een klein moment van rust de gelegenheid om de gevoelens die dan spelen te herkennen en te observeren los van de activiteiten waarin je betrokken bent.
Een korte observatie en het benoemen is voldoende.
Leg er geen nadruk op. Hou de aandacht in je hara en bij het handelen. 
 
Vrijdag 4 december.
Het herkennen van gedachten in je handelen.
(in de zendo: wat is je commentaar op dat wat in je opkomt)
De 4de oefening:
Je gedachten observeren en benoemen.
Niet alleen tijdens de meditatie maar ook in het dagelijks leven is het een onafgebroken stroom van gedachten die verschijnen.
De gedachten zijn vaak direct bepalend voor je handelen.
Het is de vraag of dit de situatie verheldert of dat die gedachte het zicht op het gebeuren vertroebelt.
Als oefening signaleren we de gedachten die opkomen, benoemen deze en concentreren we ons weer op de situatie waarin we handelen.
(in de zendo: tijdens de meditatie gaan we direct terug naar datgene wat we als thema van concentratie hebben gekozen,  ‘het volgen of tellen van de adem’ of ‘het zitten met een koan of een kwestie’)
Dit soepel terugkeren is een onderdeel van het beoefenen. 
 
Zaterdag 5 december.                                                     
Het handelen samen met anderen.
(in de zendo: kun je je inpassen in de afgesproken rituele vormen en je aanpassen aan het loop tempo van de anderen tijdens kinhin, loopmeditatie)
De 5de oefening:
Het observeren van je handelen samen met anderen.
Is dit in overeenstemming, in het verlengde van het handelen van de ander(en) of in strijd, in gevecht ermee of staat het los van het handelen van de ander(en).
Bepaal jij hoe iets gebeurd, is er overleg, hoe wordt er uiteindelijk gehandeld? 
Dit beschouwen en benoemen los van een oordeel of het ene goed en het andere niet goed is.
Als er toch een oordeel meespeelt, dit apart benoemen en in zijn waarde laten.
Ook hier weer direct na het benoemen terug naar het handelen.   
 
Zondag 6 december.
 Het werk, de school, de sportactiviteit, de maaltijd, de dag afsluiten en de overgang naar iets anders..  
(in de zendo: het reciteren van de 4 bodhisattva geloften, het achterlaten van de zendo en het intreden in het dagelijks leven)
De 6de oefening:
Realiseer het handelen waarin je betrokken bent, de plek waar je bent en de volgende stap die je doet.
Gedurende de dag doen we een aantal heel verschillende dingen.
Bij een aantal daarvan zijn er duidelijke handelingen als afsluiting en een duidelijke overgang naar een heel andere situatie.
Wat doe je tijdens zo’n overgang?
Kun je de sfeer op je werk of op school daar laten?
Ben je je bewust van het verplaatsen van de ene plek naar de andere?
Of is je leven één doorgaande brei van ‘multitasken’ en ‘social media communiceren’?  
 
Maandag 7 december. 
Op deze bevrijdende dag is ‘beoefende non-dualiteit’ een valstrik, een koan om je heldere geest te misleiden.
Trap er niet meer in.
Je staat op, doet van alles en gaat weer naar bed, lekker slapen.
En toch de vraag : wat is je beoefening in deze? 
(in de zendo: het beoefenen van rituele handelingen om het onderscheid tussen idee en werkelijkheid, lichaam en geest, mediteren en dagelijkse handelingen op te lossen.)
De 7de oefening:
Met een heldere geest steeds volledig betrokken te zijn bij dat wat zich voordoet zonder een spoortje verwarring.
De heldere geest maakt zich niet druk om werkelijkheid of illusie, om duaal of non-duaal.
De heldere geest maakt geen scheiding tussen mediteren en handelen.
De heldere geest ziet alle te onderscheiden dingen zonder ze te scheiden. 
 
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl. zie ook: www.ahimsa-zen.nl.
Donatie suggestie 25 euro overmaken via www.zenrotterdam.nl.