Ademhaling

 
Afbeelding invoegen  
Adem.
 
adem in en adem uit.
wat is het dat ademt?

 
 
Geleide meditatie 4 aspecten. 
 
De 4 aspecten zijn: Het lichaam, de gevoelens, de geest, de verschijnselen. 
De adem zelf eerst leren observeren.
Wees je bewust dat je op je kussen zit, rechtop, alert en ontspannen.
Neem je ademhaling waar…….
Neem alleen je ademhaling waar, zonder te letten op wat er ademt.
Adem rustig helemaal uit, en weer helemaal in te beginnen bij het vullen van je buik en daarna je borstkas.
Je hoeft hier nog niets mee te doen.
Alleen het waarnemen, het bewust ervaren,  van de ademhaling………
………
Neem nu ook de aandacht waar, waarmee je de ademhaling volgt……
………
Met de aandacht gericht op de ademhaling observeer je dus de ademhaling.
Neem nu dit observeren waar, …….
Voor de volgende oefeningen is alleen dit observeren van belang.
Je hoeft niet te reageren op wat er gebeurt.
Er is geen goed of fout.
Je hoeft niet iets speciaals te ontdekken.
Het is het helder zien van wat er nu gaande is.
Alle concentratie blijft slechts bij het observeren.……
Nu je de adem goed kunt ervaren, en observeren, Gaan we de oefening uitbreiden.
Eerst de observatie van een lange ademhaling.
Daarna met een korte ademhaling.
Vervolgens het hele ademend lichaam.
En als laatste deel het tot rust brengen van het ademend lichaam.
Dit is de volledige oefening van het observeren van het lichaam in het lichaam…….
……..
1 – adem in en uit en ervaar/wordt je bewust van de lange adem.
Bij de in-ademing weet je : ik adem lang in.
Bij de uit-ademing weet je : ik adem lang uit.
Dit kun je een aantal keren doen tot je het idee hebt dat je dit volledig zonder storing kunt ervaren.
Dan laat je de aandacht op de lange adem los, En laten we de adem als van nature gaan……
…….
Dan gaan we de volgende oefening doen:
2 – adem in en uit en ervaar de korte adem.
Bij de in-ademing weet je : ik adem kort in.
Bij de uit-ademing weet je : ik adem kort uit…….
Doe dit weer een aantal keren totdat dit als van nature gaat.
En je de werking van korte ademhaling op je lichaam en in je geest hebt geobserveerd……
……..
Nu je de adem hebt leren observeren gaan we met de aandacht naar het hele lichaam…
3 – adem in en uit en ervaar hele lichaam.
Bij de in-ademing ben je bewust van je hele lichaam.
Bij de uit-ademing ben je bewust van je hele lichaam…….
Het hele lichaam ademt in,……
Het hele lichaam ademt uit,…..
Alle onderscheid in de delen valt weg.
Geest, adem, lichaam zijn één ongescheiden ervaring…….
.……..
Nu gaan we naar de 4de stap en laten het lichaam tot rust komen.
4 – adem in en uit en laat lichaam rustig worden.
Bij de in-ademing laten we het lichaam tot rust komen.
Bij de uit-ademing laten we het lichaam tot rust komen.
Ook dit doen we een aantal keren en observeren wat dit met ons doet.
Neem hier alle tijd voor, Er hoeft geen prestatie verricht te worden. Er is geen doel of effect waar we naar streven.
We beoefenen slechts het observeren van het rustiger worden. 
.........
 
Nu laten we alle aandacht voor wat het is.
Alleen het observeren blijft als beoefening.
Alles wat er verschijnt observeren we op dezelfde manier als we de ademhaling geobserveerd hebben…….
……..
 (Je blijft bij iedere oefening totdat je deze helder ervaren hebt.Wees niet gehaast, laat je zeker niet teleurstellen door ontevredenheid of weerstand.
Doe de oefeningen met een begin van een glimlach.Wees tevreden met wat je aankunt en bereikt. (dit is blijven in het hier en nu) 
 
Deel 2.We gaan nu mediteren op de gevoelens in de gevoelens.
We onderscheiden 3 soorten gevoelens: aangename, onaangename en neutrale gevoelens.
5 - Het rustig worden van ons lichaam doet een gevoel van vreugde ontstaan.
We laten dit gevoel van vreugde vrij opkomen……
We zijn ons volledig bewust van het gevoel van vreugde…….
……..
6 – het gevoel van vreugde doet het gevoel van vrede en geluk ontstaan.
We laten het gevoel van vrede en geluk vrij opkomen……
We zijn volledig bewust van dit gevoel van vrede en geluk…..…
…..
7 – we herkennen nu allerlei gevoelens, aangename, onaangename en neutrale gevoelens .
Gevoelens die in ons lichaam opkomen……
Gevoelens en waarnemingen die in onze geest opkomen……
We worden ons bewust van de werkingen van ons lichaam en onze geest……
We worden ons bewust van de gevoelens die dit oproept…..
…..
8 – we laten de gevoelens tot rust komen……
Ieder  gevoel dat opkomt laten we vrij opkomen……
Ieder  gevoel dat opkomt laten we zich vrij ontwikkelen……
Ieder  gevoel dat opkomt laten we vrij wegebben……
Zo laten we de gevoelens tot rust komen……
Zo worden we ons volledig bewust van het tot rust komen van gevoelens…..
……. 
Deel 3.We gaan nu mediteren op de geest.
9 – we realiseren ons alle functies van de geest
Zoals gevoelens, waarnemingen, gedachten, fantasieën, Bewustzijn, onderscheiden, overdenken, …….
10 – we laten een gevoel van vreugde opkomen…….
Vreugde maakt de geest ontspannen en geconcentreerd……
We hebben in deze meditatie alle tijd……
We hebben geen opdracht uit te voeren…….
We hebben een moment van volkomen ontspanning……
We zijn gevuld van vreugde…..
11 – we raken diep geconcentreerd…..
De geest is één met de adem…..
De geest is één met de vreugde…..
12 – de geconcentreerde geest doet de  werking van de geest zien……
We laten de geest vrij zichzelf te tonen…..
We worden ons zo bewust van de blokkades en illusies in onze geest…..
We laten zo deze blokkades en illusies zijn wat ze zijn……
En maken daarmee onze geest vrij…..