Een week lang thuis zen beoefenen

De Thuis-sesshin van December 2016.
 
 Afbeelding invoegen
 
 
Thema: Ahimsa in het dagelijks leven.
"Je tranen drogen met de krant die je net uitgelezen hebt".
 
Thuis-sesshin van 3 december tot en met 10 december 2016.
Een week lang thuis een zen oefening doen.  
"Veranderlijkheid".
In het ervaren is er geen blijvend object.
Hoe gaan we om met het voortdurend veranderen.
Kunnen we de aandacht bij een ontwikkeling houden, bij het ervaren of richten we ons direct op het resultaat dat ontstaat?
Blijven we steken bij het gemaakte ‘Ding’, een maaltijd, een programma of een mening. 
 
Dag indeling: s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds 10 á 20 min mediteren.Gedurende de dag het thema een aantal malen bewust beoefenen. 
Zaterdag 3 december.     Observeren vanuit je Hara.
Zondag 4 december.       Ademhalen is voortdurende verandering.
Maandag 5 december.     Het ontstaan van ‘De Dingen’.
Dinsdag 6 december.      Aanwezig zijn en ondergaan.
Woensdag 7 december.   Ik tegenover de ander of …..
Donderdag 8 december.  Het onderscheid tussen ik en de situatie.
Vrijdag 9 december.        Het ‘juiste’ onderscheid .
Zaterdag 10 december.    Iedere ochtend ontwaken in dit moment.  
 
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl Donatie suggestie 25 euro overmaken via www.zenrotterdam.nl
 
 
 
Zaterdag 3 december. De volledig bewuste aandacht vanuit Hara. Om je bewust te worden van je instelling bij het observeren is een goede basis nodig. Deze basis is de Hara, ons centrum in de onderbuik, iets onder de navel. Door de aandacht in de Hara te leggen wordt de geest vrij om te observeren. De geest raakt dan niet meer verstrikt in dat wat het ervaart. Je voorkomt hiermee dat je alles vastlegt in ‘Dingen’. Zichtbare, meetbare ‘Dingen’.
De 1ste oefening is tijdens de meditatie het observeren vanuit de Hara activeren. Gedurende de dag bij het begin van een nieuwe activiteit volledig uitademen en je aandacht daarmee in je Hara vestigen. Bij het weer inademen richt je de aandacht volledig op de handeling. Kun je dit blijven observeren vanuit je Hara?  
Zondag 4 december.Ademhalen is voortdurende verandering.Probeer de ademhaling te observeren vanuit je Hara, zonder je adem te beïnvloeden.
Deze 2de oefening kun je beginnen door eerst een paar keer volledig uit en weer volledig in te ademen zodat het hele lichaam als één ademend lichaam werkt.Je kunt dit doen als je weer een andere klus aanpakt. Bij het begin van het douchen, de maaltijd, autorijden, boodschappenlijst maken.Observeer in je meditatie wat er ademt en de overgang tussen in en uit ademen. Observeer dan de voortdurende verandering die je ademhaling ondergaat. In en uitademen kent geen grenzen. Het gaat soepel over van het een naar het andere.Tijdens verschillende activiteiten observeer je het ademen zonder nadruk op het onderscheid van het inademen en uitademen.De ademhaling is het meest directe ervaren van voortdurende verandering. 
Maandag 5 december.  Het ontstaan van ‘de dingen’. Zelfstandige naamwoorden of werkwoorden?Na het bewust worden van iets benoemen we dit direct. Ongemerkt geven we alles een naam en slaan we dit op als een gegeven, als kennis. We gebruiken hierbij meestal zelfstandige naamwoorden, ofwel we maken er zo ‘Dingen’ van.
De 3de oefening: In de meditaties kun je nagaan hoe je gesproken hebt. Kun je terugvinden of je zelfstandige naamwoorden hebt gebruikt? Wat is het verschil als je werkwoorden zou gebruiken.Gedurende de dag probeer je tijdens het spreken alert te zijn op het gebruik van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Als je een zelfstandig naamwoord hebt gebruikt, kun je in aan aanvullende zin hetzelfde zeggen met werkwoorden? Wat merk je op als verschil?  
Dinsdag 6 december. Aanwezig zijn en ondergaan.In het gebruik van de woorden ‘zijn’ en ‘ervaren’ zit het blijven en veranderen. Ik ben verkouden of ik heb een verkoudheid. Is er iets, een ‘IK’ dat iets anders, een verkoudheid, kan ervaren? Wat is de substantie van een ‘IK’ en van een verkoudheid? Wat is dat ‘IK’ dat een leven lang meegaat en van alles meemaakt?
De 4de oefening: In de meditatie kun je ‘het Zijn’ in het zitten bewust worden en ondertussen het ondergaan van allerlei gevoelens en gedachten observeren. Na een periode van het ondergaan van die gevoelens en gedachten sta je weer op en ga je weer verder. Wat is er anders en wat is hetzelfde? Je bent er nog steeds en toch ben je veranderd.Gedurende de dag kun je de vraag "Wat is er anders en wat is er hetzelfde in mij?” herhalen. Observeer wat er in je lijf gebeurt als je deze vraag helder stelt.Blijf er niet bij hangen, ervaar wat de vraag je doet en ga weer verder.  
Woensdag 7 december. Ik tegenover de ander of …..De aanwezigheid van een Ik en de ander zijn het eerste waar we ons van bewust worden. Dit verschil benadrukken we zo snel mogelijk. Het aanwezig zijn van een ik en een ander is veruit dominant boven de activiteiten die gedaan worden.Vandaag ga je het handelen wat specifieker aandacht geven boven het gegeven door wie wat gedaan wordt.
De 5de oefening: Tijdens je meditatie kun je het onderscheid observeren dat je maakt tussen jouw inbreng en die van andere personen. Kun je de aandacht verleggen naar de activiteit en van de personen afhalen?Tijdens je dagelijkse activiteiten observeer je de reactie die in je opkomt in contact met anderen. Ligt de nadruk op het reageren op de persoon of op de activiteit? Een korte observatie is voldoende. De ene reactie is niet beter dan de andere. Ga hier geen oordeel aan toekennen. 
Donderdag 8 december.   Het onderscheid tussen ik en de situatie.De situatie waarin je verkeerd is het samenstelsel van de innerlijke roerselen als je gevoelens, je gedachten, je ervaringen in het verleden en de wereld om je heen met de andere mensen, je werk, de maatschappij en de gebeurtenissen daarin. Ook met dit beeld kun je de 4de oefening doen. Wat is ‘Het Ik’ dat dit ervaart’? Verandering na verandering na verandering.
De 6de oefening: Je geest helder houden en je bewustzijn open stellen voor de positie die je inneemt. Je positie is je heldere geest, niet je verworvenheden, de kennis uit ervaringen, die zijn niet langer houdbaar dan één moment.Je heldere geest is dezelfde tijdens meditatie en gedurende je dagelijkse handelen. 
Vrijdag 9 december. Het ‘juiste’ onderscheid.Tot nu toe zijn we bewust bezig geweest ‘het veranderlijke’ te onderzoeken. Het onderscheid tussen het blijvende en het tijdelijke. Dit zijn ook begrippen in een dualistisch kader. Het zien van het een wisselt af met het inzien van het andere.
De 7de oefening: Je aandacht is gevestigd in je Hara. Je geest raakt niet meer verstrikt in de te onderscheiden dingen. Je geest ziet alle onderscheid, zonder ‘De Dingen’ te scheiden van ‘Het Ervaren’. Het zien van een object, een maaltijd, een programma of een mening of een bepaalde handeling uitvoeren, het is de verwerkelijking van dit moment, moment na moment.Mediteren of een activiteit uitvoeren, wat is het verschil? 
Zaterdag 10 december.Iedere ochtend ontwaken in dit moment.
De 8ste oefening: Al ademend met de aandacht in de Hara is het ontwaken s’ morgens niets anders dan ontwaken in dit moment. Zazen en je dagelijks leven zijn niets anders dan ‘Dit’.