Een week lang thuis zen beoefenen

Thuis-sesshin 24 tot en met 29 juni 2019.
Een week lang zen in het dagelijks leven. 
 
De Weg van de Os.
Verschijnen en verdwijnen van de os in onze training.

Tekst: Tzu-te Hui, China, 1090-1159.
Vertaling en Illustraties: Leo Sumitra Huijg Sensei. 
 
Deze week onderzoeken we ons zenpad met de 6 thema’s beschreven door Tzu-te Hui.
Neem deze mee tijdens je dagelijkse beslommeringen. 
1: Durf te geloven in zoiets als het Pad.
2: Voel je vrij de Weg te gaan.
3: Je hebt het nog druk met het vegen van de laatste kiezelstenen op de Weg
4: Geen reisdoel en wegwijzers meer. Het zicht is volledig helder.
5: Geen drang of behoefte naar ‘iets anders’ komt meer op.
6: Het dagelijks bestaan is nog nooit zo helder geweest. 
 
Dag indeling:
s ’morgens:     ontwaken:                      is er een os ?
overdag:          af en toe stilstaan bij:    wat doet hij ?
s ’avonds:        de dag afsluiten met :    is er nog een os?
s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds:  10 á 20 min mediteren. 
 
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl
Donatie suggestie 25 euro; overmaken via www.zenrotterdam.nl 
 
1. Maandag 24 juni.         
Ontwaken van geloof.
            

 
Vers.
Een gedachte van geloof is de basis die je naar de weg leidt door vele wedergeboorten.
Werkelijk armzalig ben ik die niets weet van verlichting,
het ene stof op het andere stapelend waar ik ook ga.
Wild gras kleurt groen als het seizoen komt,
de bloemen bloeien in waanzinnige overdaad dag na dag.
Verlangend naar een thuis en noch steeds niet wetend hoe,
vloeien de tranen en mijn zakdoek is nat.
 
 

Thema:
Durf te geloven in zoiets als het Pad. 

 
 
2. Dinsdag 25 juni.                        
De eerste stap
 

 
Vers.
Oh mijn broeder Os, ik vraag je,
"Waarom was je zo laat om me mijn fouten te leren inzien?”
Hoeveel kalpa’s heb ik gedwaald ver van mijn huis!
Wat lang rende ik achter onwerkelijkheden aan!
Iedere gedachte is veranderd in ‘geen-gedachte’,
iedere overdenking laat geen sporen meer na.
Nu begin ik mijn eerste stappen op de weg naar de realisatie van ‘niet-doen’.               
 
 

Thema:
Voel je vrij de Weg te gaan. 

 
 
3. Woensdag 26 juni.                   
Niet geheel algemeen nog
 

 
Vers
Hoeveel seizoenen zijn reeds voorbij
sinds ik begon met het voeden en hoeden van je, oh mijn broeder Os!
Je bent bijna klaar om in het open veld gelaten te worden,perfect helder.
Niet langer misleidt door het malse groene gras,
nader je de berg Himalaya (het doel van onze reis).
Terwijl de juiste gedachten samenvloeien in Eenheid,
zijn de illusies nog zichtbaar in de stroom.
Het is pas als al deze misleidingen grondig zijn opgehelderd,
dat de ware geest de zes vijnanas (vormen van bewustzijn) overstijgt.
(Vijñāna is de Sanskriete term voor analytische kennis of filosofie.
Het is de actie van het onderscheiden of onderscheid maken, en
het aldus verstaan, herkennen, begrijpen.)               
 
 Thema:
Je hebt het nog druk met het vegen van de laatste kiezelstenen op de Weg.  

     
 
4. Donderdag 27 juni.                  
Ware Geest      
 

 
Vers
De waarheid die boven het rijk van de 6 vijnanas is,
is als de udumbara bloem die bloeit te midden van een vuur.
Volledig gesnoeid van alle bindingen, staat het volledig op zichzelf.
Het is zuiver en vrij van alle gehechtheden; er is geen pikkeltje stof te vinden.
Geen kettingen of touwen zijn meer nodig.
Waar is de mens en waar is het dier?
Hoe weids en leeg is de wereld voorbij het tijdperk van Leegte!
De waarheid die door geen enkele Boeddha of Patriarch bevraagd kan worden.               
 

Thema:
Geen reisdoel en wegwijzers meer. Het zicht is volledig helder. 

     
 
5. Vrijdag 28 juni.                          
Beiden vergeten
 

 
Vers
Geen ik meer, geen os meer – geen rumoer meer.
Het oude pad is verlaten – geen vrienden, geen zielen.
De mist omhult alles, en de rotsen zijn overal in volmaakte stilte.
Het mos bedekt alles; niemand gaat de bergweg.
De geest is leeg, geen gedachte blijft achter,
de sporen van verbeelding laten geen afdruk na in de tijd.
Waar is de oude visser met zijn hengel?
Schimmige bladeren bedekken de bergbeek.
 
     
Thema:
Geen enkele drang of behoefte naar ‘iets anders’ komt meer op. 

      
 
6. Zaterdag 29 juni.                       
Spelen
 

 
Vers
De impasse is doorbroken en een nieuw uitzicht toont zichzelf.
Men is duister in de 6 paden van bestaan.
Alles wat hier plaatsvindt is niets anders dan het Boeddha-leven zelf.
Waar men ook loopt, wordt men begroet door oude vrienden.
Deze mens is als een ongeschonden juweel in de modder.
Hij is als zuiver goud in de vlammen van de oven.
Hij zwerft ontspannen op het pad van onzuiverheden,
rustend of werkend als de situatie dat vraagt.               
 
Thema:
Het dagelijks bestaan is nog nooit zo helder geweest.               
(de 6 paden van de zintuigen zijn niet anders dan het Boeddhaleven)