Een week lang thuis zen beoefenen

Thuis-sesshin 1 juli tot en met 7 juli 2018.
Een week lang thuis zen beoefenen.  
 
 De Weg van Geboren worden en Sterven.
De Weg gaan is van minuut tot minuut geboren worden en sterven. 
Dit is een gebruikelijke uitdrukking in de zen-training.
Geboren worden en sterven, iedere gebeurtenis, als iets nieuws beleven.
Iedere gebeurtenis in zijn eigen waarde leren ondergaan.
Hiervoor moeten we de keten van voorwaardelijk ontstaan doorbreken.
"Dit ontstaat omdat dat er is”.
Dit verschijnen is ondoorgrondelijk, de oorzaak te complex.
Zelfs wat er zich voordoet is zo vluchtig dat je nauwelijks de tijd krijgt je het je te realiseren.
Het praten en verwoorden neemt vaak de overhand.
Dit leidt af van de directe ervaring. 
 
Meester Tsjeng zei het zo:
"Jullie hebben niemand nodig om het zonlicht te zien en niemand om je er over te vertellen.
Alles wat een ander je over zonlicht vertelt, is volkomen overbodig”.
"Elke poging het je toe te eigenen is bij voorbaat gedoemd te mislukken”.
"Zo ook je oorspronkelijke geest, je kunt hem niet bezitten en je er niet van ontdoen”.
 
Hoe houden we die geest helder? 
We onderzoeken dit deze week met behulp van de volgende opmerking van Dogen:
"Zazen, just-sitting, is het prototype van de ultieme betekenisloosheid”.
Het zitten in zazen, is zonder enige betekenis, doel, functie, streven, verwachting, verdienste.
De ervaringen opgedaan met zazen, hoe om te gaan met benoemen, beoordelen, interpreteren gaan we toepassen in alle situaties waarin we terechtkomen.
Als we, zoals bij zazen, de tijd nemen om onszelf te ontspannen, een situatie te beschouwen en tot ons door te laten dringen, staan we al anders in die situatie.
De aandacht is dan volledig bij het zitten zelf.
De houding, en de gevoelens en gedachten die er nu zijn, zijn het enige dat telt.
Heel praktisch en heel dichtbij.
Niet ‘waarom’, maar ‘wat is er’.
Het lopen naar de winkel, gaat niet over de winkel, maar over het lopen hier op straat.
De gevoelens over wat gisteren gebeurde, zijn de gevoelens die nu opkomen.
Alle gedachten over morgen, of later, zijn de gedachten die er nu zijn.     
Dit gaan we in deze week beoefenen met verschillende aspecten van ons persoon.
Die aspecten zijn de 5 skanda’s: vorm, sensaties, gedachten, drijfveren en gewaar zijn.
De beoefening is dus: Even pauzeren, bij het uit ademen ontspannen en de huidige situatie tot je door laten dringen.   
 
Dag indeling:
s ’morgens: ontwaken:                      ‘DIT’ is er nu,
overdag:      af en toe stilstaan bij:    ‘DIT’ is er nu,
s ’avonds:    de dag afsluiten met :    ‘DIT’ is er nu.
En steeds 5 á 10  minuten de huidige situatie tot je door laten dringen.  
 
De mantra’s (korte zinnen of woorden die de geest beschermen):
Dag 1: Zondag 1 juli.
           Aanwezig en Helder.
Wat is de situatie nu: ben ik  aanwezig en kan ik dit helder beschouwen?
Dag 2: Maandag 2 juli.
            Dit! lijf.
Wat is de situatie nu:  wat is mijn conditie, moe of energiek?
Dag 3: Dinsdag 3 juli.               
            Deze! gevoelens.
Wat is de situatie nu: welke gevoelens beroeren mij?
Dag 4: Woensdag 4 juli.
           Deze! gedachten.
Wat is de situatie nu: welke gedachten gaan door mij heen?
Dag 5: Donderdag 5 juli.
            Deze! drijfveer.
Wat is de situatie nu: wat is het dat mij aanzet dit te doen?
Dag 6: Vrijdag 6 juli. 
            Dit! ben ik nu.
Wat is de situatie nu:  wat is Dit! dat ik nu ben?
Een kleine litanie. Tijdens de avond meditatie in mijn tuin. 
Het gezang van de merel.          ‘DIT’ ben ik.
De windvlaag.                            ‘DIT’ ben ik.
De wuivende varen.                   ‘DIT’ ben ik.
Het auto geruis.                          ‘DIT’ ben ik.
Stemmen op de achtergrond.     ‘DIT’ ben ik.
Een mug.                                    ‘DIT’ ben ik.
Dit typen.                                   ‘DIT’ ben ik.
2 X niezen.                                 ‘DIT’ ben ik.
Jeuk aan mijn voet.                    ‘DIT’ ben ik.
Weer niezen.                              ‘DIT’ ben ik.
De merel op 1 mtr. afstand.       ‘DIT’ ben ik.
Het wordt duister.                      ‘DIT’ ben ik.
Een snotneus.                             ‘DIT’ ben ik.
Mijn zakdoek.                            ‘DIT’ ben ik.
Uitademen en ontspannen.        ‘DIT’ ben ik.
Mijn Hara.                                 ‘DIT’ ben ik.
Een erotisch gevoel komt op.    ‘DIT’ ben ik.
Lekkere gedachten.                   ‘DIT’ ben ik.
Heldere lucht.                           ‘DIT’ ben ik.
Zwart silhouet van de esdoorn.‘DIT’ ben ik.
Ik zie mijn bril.                         ‘DIT’ ben ik.
De varen in het grind.               ‘DIT’ ben ik.
Een mug steekt.                         ‘DIT’ ben ik.
Dag 7: Zaterdag 7 juli.               
            Dit! leeft.
Wat is de situatie nu: Wat is Dit! dat steeds verandert? 
 
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl
Donatie suggestie 25 euro; overmaken via www.zenrotterdam.nl