Najaar 22 Bodhidharma

 
Onderstaande tekst is de inleiding bij de meditaties.
Het zijn de 4 stappen van beoefening van de Weg.
Uit 'De Zen Teaching of Bodhidharma'.
Vertaald door Red Pine.
 
Bodhidharma (440-528) is in 475 uit India in China aangekomen.
 
221117. 
De 4de stap op de Weg van beoefenen volgens Bodhidharma. 
4, Het beoefenen van de Dharma.
De Dharma is de waarheid dat alle natuur zuiver is.
Verschijnselen hebben deze natuur en zijn dus zonder een zelf.
Scheiding en hechten, subject en object bestaan niet.
De soetra’s zeggen: "de Dharma is inclusief niet bestaan omdat het vrij is van het onzuivere van zijn,
de Dharma is inclusief geen zelf omdat het vrij is van de onzuiverheid van zelf.”
Zij die deze waarheid begrijpen, zijn een met beoefening in overeenkomst met de Dharma.
In deze werkelijkheid is er niets om met tegenzin te ervaren,
zij geven hun lichaam, leven en bezit in liefdadigheid, zonder de trots van een gever, een gift of ontvanger,zonder een vooroordeel of hechting.
Door hun eigen beoefening zijn zij in staat om anderen te helpen het Pad van verlichting te laten zegevieren.
Met liefdadigheid beoefenen zij ook  de andere waarheden.
Door de 6 paramita’s te beoefenen om misleiding te elimineren,praktiseren zij niets, niet-iets.
Dit is wat bedoeld wordt met het beoefenen van de Dharma. 
het onzuivere van zijn = zijn laat eigenlijk geen ruimte voor niet zijn. Van ‘Niet-zijn’ wordt ook een vorm van ‘zijn’ gemaakt.
Niet-zijn is ook niet voor te stellen. Het heeft geen kenmerken.
de onzuiverheid van zelf = zelf een blijvend, zichtbaar, kenmerk geven is het vertroebelen.
Het niet volledig erkennen dat het bestaan niets blijvends heeft.
Geen-zelf = maakt het bestaan, het aanwezig zijn ongrijpbaar, spartelend in een stromende rivier zonder oever, boot of bodem.                
 
Vraag 4:
Wat is het dat handelt en vrij blijft?
Pas als je stilvalt, val je samen met de Werkelijkheid.               
En kun je in harmonie meekomen met de veranderingen.
 
221110.
De 3de stap op de Weg van beoefenen volgens Bodhidharma. 
3. Niets zoeken.
"Mensen zijn misleid. Ze verlangen ergens naar en gaan zoeken.
Wijzen richten hun geest op het sublieme en laten hun lichaam met de seizoenen veranderen.
Alle verschijnselen zijn zonder een zelf. Rampspoed wisselt met voorspoed.
Wonen in de 3 rijken, vormwereld, vormloosheid, en begeren, is als wonen in een brandend huis.
Dit begrijpen is het loslaten van verbeeldingen en het zoeken naar iets.
Als je niets zoekt ben je op het Pad.” 
De vraag om tijdens de meditatie te laten rijpen:
 
Vraag 3:
Wat is het dat verlangt en ‘niets-zoeken’ onderzoekt?
 
221110.
 De 2de stap op de Weg van beoefenen volgens Bodhidharma.
2. Accepteren van condities.
Wederzijds afhankelijk van de omstandigheden,
is lijden en geluk afhankelijk van de condities.
Gezegend door verdienste,is de vrucht van een zaadje dat in het verleden geplant is.
Condities veranderen.
Waarom verheugen in deze tijdelijke situatie?
Als fysieke en mentale condities vreugde of verdriet ervaren,
blijft de geest helder waarnemen.
Onbewogen blijven door de wind van voorspoed is het volgen van het Pad.                
 
Vraag 2:
'Wat is het dat vrij kan bewegen?'
Zit in stilte, en ruimte ontstaat waarin alle fysische, mentale en geestelijke verschijnselen gaan stromen.  
 
221027.
De 1ste stap op de Weg van beoefenen volgens Bodhidharma.
1 - Lijden aan onrecht.
"Door de eeuwen heen ben ik van de essentie afgedreven en word nu gedreven door illusies.
Ondanks dat ik niets verkeerd doe, word ik gestraft door het verleden.
Noch Goden, noch mensen kunnen voorzien wanneer een slechte daad zijn vruchten krijgt.
Ik accepteer dit met een open hart en zonder klagen over onrecht."
 
Vraag 1:
‘Wat is het dat rustig blijft, 
Ondanks alle emoties en gedachten die door mij heen schieten.?'