Een week lang thuis zen beoefenen

Zen Centrum Rotterdam
Thuis-sesshin 22 tot en met 28 juni 2015.
Een week lang thuis een zen oefening doen. 
 
Een natuurlijke aanwezigheid ontwikkelen.
In de Anapanasati soetra geeft de Boeddha een oefening op die op alle plaatsen en overal, altijd beoefend kan worden.
‘Sati’ is aanwezig zijn. Het leven onderzoeken met de 4 subjecten van spirituele studie: lichaam, gevoelens, geest en de objecten van de geest. 
Thich Nhat Hanh geeft een heel heldere uitleg hierover in zijn boekje: "Adem is bewustzijn”.  
een ander boek is: "Mindfulness with Breathing" van Buddhadasa Bhikkhu.              
 
Dag indeling: s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds  10 á 20 min mediteren.
Gedurende de dag het thema een aantal malen bewust beoefenen. 
 
Maandag 22 juni.    De aandacht in Hara. 
Dinsdag 23 juni.     De ademhaling volgen.
Woensdag 24 juni.  De adem en de spanning in het lichaam.
Donderdag 25 juni. De adem en de gevoelens.
Vrijdag 26 juni.      De adem en de geest.
Zaterdag 27 juni.    De adem en de objecten van de geest.
Zondag 28 juni.      De juiste aandacht is ‘geen-aandacht’. 
 
Het beoefenen van de ademhaling.
Niet IK adem Maar Het ademt in mij. Ademhalen is ook een activiteit die ook sterker is dan onze wil.Toch kunnen we de ademhaling beïnvloeden. Hoe werkt de ademhaling samen met ons bewustzijn? Met behulp van onze ademhaling en ‘de volledig bewuste aandacht’ onderzoeken we ons (spirituele) bestaan. 
 
Maandag 22 juni.
De 4 vestigingen van de volledig bewuste aandacht.
De 4 vestigingen van bewuste aandacht zijn het lichaam, de gevoelens, de geest en de objecten van de geest.
Om de 4 vestigingen te kunnen herkennen is een goede basis nodig van waaruit ze geobserveerd en onderzocht kunnen worden.
Deze basis is de Hara, ons centrum in de onderbuik.
Door de aandacht in de Hara te leggen komt het bewustzijn vrij om te observeren.
De geest raakt dan niet meer verstrikt in dat wat het ervaart.
De 1ste oefening is tijdens de meditatie de aandacht in de Hara te activeren.
Vervolgens gedurende de dag dit af en toe bewust te oefenen tijdens verschillende activiteiten. 
 
Dinsdag 23 juni.
De ademhaling onderzoeken.
"Bij het inademen ben ik bewust van mijn inademing.
"Bij het uitademen ben ik bewust van mijn uitademing.
Probeer de ademhaling te observeren, zonder je adem te beïnvloeden.
Deze oefening kun je beginnen door eerst volledig uit en weer volledig in te ademen om zo het hele lichaam als één ademend lichaam te ervaren.
Onderzoek in je meditatie wat een lange ademhaling met je doet en wat een korte ademhaling voor effect heeft.
Tijdens verschillende bezigheden gedurende de dag observeer je alleen de ademhaling zonder er iets aan te veranderen.  
 
Woensdag 24 juni.                                                           
De adem en het lichaam.
"Bij de inademing ben ik me bewust van het ontspannen.
"Bij het uitademen ben ik me bewust van het ontspannen.
De vestiging van bewuste aandacht in het lichaam gaan we verder onderzoeken.
We observeren nu het hele ademend lichaam en onderzoeken het ontspannen van het lichaam.
Dit is het observeren van het lichaam in het lichaam.
De oefening:  In de meditatie observeren we het tot rust brengen van het lichaam.
Gedurende de dag onderzoeken we de mogelijkheid om in een vrij ogenblik bewust te ademen en ons lichaam tot rust te brengen.  
 
Donderdag 25 juni.
De adem en de gevoelens.
"Bij het inademen ben ik me bewust van mijn gevoelens.
"Bij het uitademen ben ik me bewust van mijn gevoelens.
De oefening: Tijdens de meditatie kun je de gevoelens heel geconcentreerd onderzoeken.
Tijdens je dagelijkse activiteiten geeft een klein moment van rust de gelegenheid om de gevoelens die dan spelen te observeren.
Leg er geen nadruk op. Een korte observatie is voldoende. Het moet niet je aandacht van je activiteit afleiden. 
 
Vrijdag 26 juni.
De adem en de geest.
"Bij het inademen ben ik bewust van mijn geest.
"Bij het uitademen ben ik me bewust van mijn geest.
De vrije geest is hetgeen ontvangt, verwerkt en laat gaan.
De oefening is het opkomen van gevoelens en gedachten te observeren.
Niet alleen tijdens de meditatie maar ook in het dagelijks leven is het een onafgebroken stroom van gevoelens en gedachten die verschijnen.
Onbewust doen we er direct wat mee.
Als oefening observeren we alleen het opkomen en daarmee de werking van de geest. 
 
Zaterdag 27 juni.                                               
De adem en de objecten van de geest.
Als het opkomen van gevoelens en gedachten herkenbaar is geworden, wordt het onderscheid tussen de geest en de objecten van de geest ook duidelijker.
We kunnen nu de opkomst, het verwerken én het wegebben van de objecten  verder observeren en de objecten onderzoeken.
De oefening is om de geest helder te houden tijdens het observeren van de opkomst, verwerking en wegebben van de objecten om zo de ware aard van de geest en de objecten te zien.
Je heldere geest is dezelfde tijdens meditatie en gedurende de dag en de nacht, wat er ook in verschijnt.
Dit observeren is nog steeds zonder er iets mee te doen en zonder de objecten in te brengen in een ander object.
Dit heet de gevoelens in de gevoelens, de gedachten in de gedachten en de objecten van de geest in de objecten van de geest observeren. 
 
Zondag 28 juni. 
De ‘juiste’ aandacht is geen-aandacht.
De ‘juiste’ aandacht voor ‘dat wat zich voordoet’ is het ‘Zijn’ van dat wat er speelt.
‘Volledig bewuste aandacht’ is gelijkmoedig. Voorkeur is voorkeur. Afkeur is afkeur. Voor en afkeur vertekenen ‘dat wat zich voordoet’ niet meer.  
De oefening: Het volledig bewust aandachtig mediteren en handelen wordt in de geest van ‘denken niet-denken’ gedaan.
‘Dat wat zich aan mij voordoet’ is ‘Dat wat ik ben’.
Mijn ik zal zich er misschien mee identificeren maar mijn geest blijft vrij. Ik ben niet meer alleen mijn geïdentificeerde IK.
Mijn geest is vrij. Zo is mijn handelen ook vrij gekomen en kan gebruik maken van mijn opgedane ervaringen als dat nodig is. 
 
Opgeven en vragen via leo.huijg@kpnplanet.nl.zie ook: www.ahimsa-zen.nl.
Donatie suggestie 25 euro overmaken via www.zenrotterdam.nl