Richtlijnen Juist Spreken

Algemene richtlijnen voor Juist Spreken 
(Bij Zenriver is in de Right Speech Class een lijst aspecten verzameld over het spreken)

Vier van de Tien Grote Voorschriften gaan over spraak:-
Wees eerlijk en lieg niet;-
Zie de perfectie in anderen en praat niet over hun vergissingen en fouten;-
Verhef jezelf niet en zet anderen niet op hun plaats;-
Respecteer de Drie Juwelen en spreek er niet slecht over. 

Spreken:
Juiste spreken is het derde element van het Edele Achtvoudige Pad;
liefdevolle spraak is een van de Bodaisatta Shishōbō van Dogen Zenji.
Stel jezelf de vraag wie door jou wordt bediend terwijl je praat.
Identificeer je met degene die luistert.
Soms is het beter om te zwijgen; probeer in een dialoog niet altijd het laatste woord te hebben.
Let op: juiste tijd, juiste plaats, juiste positie, juiste hoeveelheid.
Zorg ervoor dat je duidelijke prioriteiten hebt in je presentatie.
Wat is het belangrijkste punt dat je zou willen uiten?
Let op lichaamstaal, gebaren en oogcontact.
Let op grammaticale correctheid, tempo, articulatie, stoplappen/vulwoorden, volume.
Luister tijdens het spreken.
Houd een balans tussen onpersoonlijke principes en persoonlijke ervaring.
Verwijs naar bronnen (bijvoorbeeld 'in de Lotus Soetra ...', 'volgens onze traditie ...' of'in mijn ervaring …')
Doe niet alsof alles kan worden verklaard.
Verlies jezelf niet in geven van definities.
Sta verschillende perspectieven toe; de dharma is niet gefixeerd;
Breng bijeen in plaats van dat je polariseert.
Vermijd uitspraken die moeten worden verdedigd en die tot discussie leiden.
Geef uitdrukking aan een visie in plaats van meningen of oordelen.
Erken iemands inbreng en ga niet concurreren.
Neem niet de positie in van iemand die iets weet.
Deel liever wat het is dat jou inspireert.
Vermijd generalisaties; beperk het gebruik van de ‘je–vorm’.
Demonstreer niet wat je bedoelt door een uitzondering als voorbeeld te gebruiken.
Neem jezelf niet te serieus. Humor kan verlichten.
Deel hoe je je woorden leeft. (Walk your talk).
Denk nooit dat wat wordt gezegd hetzelfde is als wat er wordt gehoord.