Voorjaar 22 De 7 Factoren van Ontwaken

Nu we de 4 oefeningen kennen om met behulp van de ademhaling de basis instelling te verkrijgen voor het vestigen van bewuste aandacht,
gaan we de verwezenlijking onderzoeken door het beoefenen van de 7 factoren van Ontwaken. 
Deze oefeningen zijn toe te passen bij de 4 vestigingen van volkomen bewuste aandacht.

220331 
De 1ste Factor van ontwaken: De Volledige Aandacht.
‘Met onverdeelde aandacht Verblijven we in meditatieve standvastigheid’
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Aanwezig in deze ruimte, gezeten op je kussen in de juiste houding, richten we onze aandacht op dit ZIJN.
Alle aandacht concentreren we op het zitten in zazen.
Zazen, het ZIJN, is niets anders dan Volmaakt en compleet ZIJN. 
Het is goed dat je er bent. Het is goed zoals je bent. Alles functioneert zoals het functioneert. Er ontbreekt niets. 
Deze heelheid, dit EEN-ZIJN realiseren en verwerkelijken, is het zitten in zazen. 
 
Breng de aandacht in je onderbuik.
Adem vandaaruit, Zo dat de adem als vanzelf ademt.
Strek de ruggengraat bij het inademen, Ontspan spieren, gedachten, gevoelens bij het uitademen.
 
Laat het zitten in zazen, Met standvastige meditatieve aandacht, Je doen ontwaken in ZIJN. 
 
220407 
De 2de factor van Ontwaken: het Dharma Onderzoek.
Met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid verblijven, is de conditie die je nodig hebt om dharma’s te kunnen onderzoeken.
Onderzoeken is het bewust ervaren.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Aanwezig in deze ruimte, Gezeten op je kussen in de juiste houding, Richten we onze aandacht op alles wat zich voordoet.
De meditatieve standvastigheid heeft ons gevestigd in een krachtige open instelling. 
Dat wat er zit in zazen blijft helder onverdeeld.
Dat wat er zit in zazen ontvangt bewust iedere dharma.
Dat wat er zit in zazen ervaart elke dharma in zijn ware betekenis. 
Dit helder bewust ervaren realiseren en verwerkelijken is het zitten in zazen. 
 
Breng de aandacht in je onderbuik. Adem vandaaruit, Zo dat de adem als van zelf ademt.
Strek de ruggengraad bij het inademen, Ontspan spieren, gedachten en gevoelens bij het uitademen.
 
Laat het zitten in zazen, met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid, Je doen ontwaken in een helder bewust ervaren van alle dharma’s.
 
220414.
De 3de factor van Ontwaken: Energie.
Met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid verblijvend,
Bewust van de ware betekenis van alle dharma’s doet de levensenergie ongehinderd stromen.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 

Aanwezig op deze plek op aarde, gevestigd in hara, ademt de adem zoals die vanzelf ademt.
Geen hindernissen meer, geen beperkingen meer.
Levensenergie vervult alle lichamen, 
Levensenergie vervult alle gevoelens,
Levensenergie vervult de geest
Levensenergie vervult alle objecten van de geest.
Levensenergie doet alle dharma’s verschijnen in hun ware aard. 

Laat het zitten in zazen, je vervullen van deze bevrijdende/onverdeelde energie. 
 
220421.
De 4de factor van Ontwaken: Volmaakte Vreugde.
(Volmaakte Vreugde (Niramisa) is de Vreugde die niet in zintuiglijke zin kan worden gevonden.)
Met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid verblijvend,
Bewust geworden van de ware betekenis van alle dharma’s
en het daardoor ongehinderd stromen van de levensenergie, -chi-,
doet Volmaakte Vreugde ontstaan.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Volmaakte Vreugde, vrij van zinnen, Vervuld het bestaan nog voor een emotie je leven kleurt.V
olmaakte Vreugde, vrij van zinnen, Vervuld je emoties voordat die je leven kleuren.
Volmaakte Vreugde, vrij van zinnen, Vervult je leven vrij van eigenbelang.
Vrij van eigenbelang zijn je zinnen zuiver. 
 
Laat het zitten in zazen, de levensenergie de Volmaakte Vreugde voeden.
Laat de Volmaakte Vreugde je zinnen voeden.
Laat je zuivere ongescheiden zinnen je mededogen doen ontwikkelen.
 
220428.
De 5de factor van Ontwaken: Ontspanning.
Verblijvend in Oorspronkelijke Natuur
1 Zitten we met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid.
2 Bewust van de ware betekenis van alle dharma’s
3 en het ongehinderd stromen van de levensenergie
4 doet de Volmaakte Vreugde
5 een Diepe Ontspanning ontstaan.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Als de levensenergie vrij stroomt,
En Volmaakte Vreugde de zinnen vervuld, blijven ze zonder eigenbelang.
Zonder eigenbelang kunnen we ontspannen in Oorspronkelijke Natuur. 
Ontspannen verblijvend in Oorspronkelijke Natuur, Beschouw je de werking van het lichamelijke.
Ontspannen verblijvend in Oorspronkelijke Natuur, Beschouw je de werking van de gevoelens.
Ontspannen verblijvend in Oorspronkelijke Natuur, Beschouw je de werking van de geest.
Ontspannen verblijvend in Oorspronkelijke Natuur, Beschouw je de werking van de objecten van de geest. 

Ontspannen verblijvend in Oorspronkelijke Natuur,
is vasthouden vrij van vastgrijpen.
is niet-aannemen vrij van uitsluiten.
is niet-weten vrij van ontkennen. 
 
Laat het zitten in zazen, je ontspannen in Oorspronkelijke Natuur.
Laat het zitten in zazen, je vestigen in Oorspronkelijke Natuur.
 
220505.
De 6de factor van Ontwaken: Concentratie.
Met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid verblijvend,
Bewust van de ware betekenis van alle dharma’s stroomt de levensenergie ongehinderd.
In Volmaakte Vreugde en Diepe Ontspanning gezeten vormt zich een zuivere Concentratie.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Concentratie is Ontwaken bij helder zicht en in mistige omstandigheden.
Gevestigd in ons centrum en open naar de wereld,
houden we inzicht in opwellingen binnenin en indrukken van buitenaf.
Overstijgen we het vergelijken, afmeten, onderscheid maken
en alle reacties van voor en afkeuren.
We onttrekken ons niet meer en verliezen onszelf  niet meer.
 
220512.
De 7de factor van Ontwaken: Gelijkmoedigheid.
1 - Met onverdeelde aandacht in meditatieve standvastigheid verblijvend,
2 - Bewust van de ware betekenis van alle dharma’s
3 - Stroomt de levensenergie ongehinderd.
4 - Volmaakte Vreugde doet
5 - een Diepe Ontspanning ontstaan.
6 – In deze staat van Concentratie
7 – ontstaat het uiteindelijke ontwaken in Gelijkmoedigheid.
Ontwikkel deze factor tot volkomenheid. 
 
Gelijkmoedigheid realiseert het gevestigd zijn in Hara.
Loslaten is niet meer nodig,want er wordt niet meer vastgegrepen.
Samatha is stoppen, verblijven in, concentreren. Dit is nodig om te kunnen observeren.
Observeren door het verblijven in je centrum. De kwestie, bijv het lichaam, te leren kennen als het lichaam.
Alleen de kwestie zelf kan de kwaliteiten van de kwestie laten zien. Dit is het observeren van het lichaam in het lichaam.
Zo ook alle kwesties als sensatie, gedachten, drijfveren en gewaarzijn.
Meditatieve standvastigheid is het gevestigd zijn in hara.
Gelijkmoedigheid realiseert mededogen.
Uitsluiten vindt niet meer plaats,want er is geen onderscheid maken meer.
Vipasyana is inzicht, zien. Het licht werpen op alle verschijnselen,
zonder het koppelen aan een persoonlijkheid, noch van jezelf, noch van de ander.
Mededogen is onverdeelde open aandacht.
Gelijkmoedigheid realiseert prajnaparamita.
Onwetendheid is overwonnen, want er is  Standvastige Onverdeelde Open Aandacht.