Peacemakers

Peacemakers:
( https://zenpeacemakers.nl/)

De Zen Peacemakers gemeenschap gaat uit van het samengaan van spirituele beoefening met sociale actie,
waarvan de integratie wordt uitgedrukt in 3 (leef)intenties:
Zodra je de stroom van deze sociaal geëngageerde spiritualiteit ingaat, neem je je voor een leven te leiden van:  
1 - niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
2 - erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld
3 - actie voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is (action) voor jezelf en voor anderen 
 
1 - ‘Niet-weten’, is een open aanwezig zijn in verbondenheid met wat zich voordoet.
2 - Pas in deze staat van zijn, in open aanwezigheid, kan de tweede intentie worden nageleefd: ‘Erkennen wat is’.
Dit is samenvloeien met een persoon, of het diep in je opnemen van een situatie om zodoende tot een wezenlijk contact te komen.
Vanuit dit intieme ‘weten’ kan er op een passende/geschikte manier gekozen worden de situatie of de persoon liefdevol tegemoet te treden,
3 - wat in de derde intentie omschreven wordt als ‘liefdevolle actie’. 
De drie intenties staan niet op zichzelf maar zijn als een voortdurende stroom met elkaar verbonden.
Iedere intentie omvat en veroorzaakt tegelijkertijd de andere.
Zen Peacemakers eren hun eigen leven door een instrument te zijn voor het bevorderen van vrede:
"Ik erken dat ikzelf en alle levende wezens een uitdrukking zijn van eenheid, diversiteit en harmonie”.