Voorjaar 22 Zit in Zazen

 Bergen en Wateren Zazen
 
 220623
Zit in zazen
De rug strekkend bij het inademen.
De hart/geest ontspannen bij het uitademen. 
 
Zit in zazen
Stil als de vorm van de besneeuwde berg die verdwijnt in helderheid.
Zit in zazen
Met de kracht van de rotsen die geteisterd worden door eb en vloed.  
Zit in zazen
Zoals bergen en dalen al het dagelijks leven huisvesten.
Zit in zazen
Als de bergtop die de aarde voedt met wolken en regen.
Zit in zazen
Als een berg die dan weer groen is, of kaal en dan weer in vuur en vlam staat.
Zit in zazen
Als de berg die in alle toonaarden het lied van de Boeddha laat horen.
 
 220614
Zit in zazen
De rug strekkend bij het inademen.
De hart/geest ontspannen bij het uitademen.
 
Zit in zazen
Als het stille water dat langzaam verdampt in de zon.
Zit in zazen
Zit als een wolk die zijn druppels als pijpenstelen uitstort.
Zit in zazen
Zit als de rivier die kabbelend tussen de rotsen door stroomt.
Zit in zazen
Zit als de zee die zijn golven op het strand spoelt en weer terugneemt.
Zit in zazen
Zit als de oceaan die zijn golven tegen de krijtrotsen beukt en weer opslokt.
Zit in zazen
Zit als het water dat de ene na de andere dharma laat zien. 
 
Leo Sumitra