Voorjaar 24 Sotoschool begrippen

 Soto School termen
 
240418.
 Het 16de begrip van de Soto School is Byojoshin Zedo. 'De gewone geest is De Weg'.
Joshu vroeg aan Nansen naar de Weg.
Ik vroeg het aan Joshu.
Hij wees me met schone handen de Weg.
¨Maar hoe weet ik dan of ik op de goede Weg ben?¨
Hij zei: ¨Vermijd naambordjes en richtingaanwijzers.
Kijk rond en je voeten wijzen je de Weg.¨
De Kwestie: Wat is het dat gaat en toch gewoon blijft?
 
 240411
Het 15de begrip: Dotoku, 'In staat om te spreken'.
De 6de Patriarch, Hui-neng, vraagt me:
¨Wat is het dat zo is gekomen?¨
Als ik het zeg ben ik hier maar half.
Als ik het niet zeg ben ik hier ook maar half.
En als ik het zo zeg,
Wat is het dat hier dan spreekt?
 
240404.
Het 14de begrip: Uji, tijd-zijn.
¨Zittend op mijn kussen,
Is het ‘Lente-Tijd’.
Een voortgang van verschijnen en verdwijnen.
Een ‘Lente-Manifesteren-Tijd’.
Geen gister of morgen is erbij aanwezig.
Geen hulp van buitenaf.
Vandaag is het ‘Alleen-Lente-Tijd’.¨ 
De Kwestie: Wat heeft geen  ‘Lente-Tijd’?
 
Het 13de basis begrip: Bussho.
 ¨Boeddha-Natuur
Origineel en Universeel.
Is het hebben of zijn?
Of toch Niet-Hebben?
Illusies vormen mogelijkheden en onmogelijkheden.
Patriarchen slijpen de messen.
En Joshu laat zijn hond uit! ¨
De Kwestie: Wie is Wat?
 
De 12de Sotoshu-term is Baika, pruimenbloesem.
Dogen kreeg in een droom een pruimenbloesem tak van een zenmeester.
Daarna kwam hij de leraar tegen waarvan hij Dharma-transmissie kreeg.
Deze ontmoeting was zeldzaam als de udumbara bloem,
die slechts eens in de 3000 jaar bloeit.
Dit gaf hem het vertrouwen dat hij de Dharma op het juiste moment en
de juiste wijze had verkregen.
 
 ¨IJskoude sneeuw kan niet in onze botten doordringen
als we de ware geur van de pruimenbloesem ruiken.
Shakyamuni houdt een bloem omhoog
en het zelf is niets anders dan Boeddha.¨
De Kwestie: Wat is het dat zo ruikt?
 
240314.
De 11de Term: Gyoji dokan.
De cirkel van de Weg is voortdurende beoefening.
 
¨De Weg is gaan en zijn.
De cirkel gaat eeuwig rond een gat dat nooit vol loopt.
Alledaagse werkjes zijn de orde van de dag,
terwijl plaats en tijd onzichtbaar blijven.¨ 
 
¨Ambitie, beoefening, ontwaken en nirvana.
Geen cyclisch of opeenvolgend gaan van de Weg.
Een simultaan ‘Worden Zonder Iets Te Worden’.¨ 
 
De kwestie is dan: Wat IS en wat GAAT? 
 
240307
 Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. 
¨Zazen toont de Ultieme Werkelijkheid.
Het zitten is de sublieme staat van realisatie.
Onze fysieke verschijning is beoefening
van het goddelijke en het menselijke. 
 
Zazen, het woordeloze zitten in stilte.
Gedachten en gevoelens dansen vrij rond.
Een beetje spierpijn en wat ongemakken.
 Zazen, de bewolkte hemel is glashelder.¨
De Kwestie:Wat is het dat zit zonder hindernissen op te roepen?
 
 240229.
 Het 9de basisbegrip in de Soto School is
'Actief en stil in gezamenlijkheid beoefenen'
¨Zittend in zazen.
De rug gestrekt.
Ontspannen ademt de adem.
Iedereen zit, ademt.
'Ik' verschijnt, kijkt rond, trekt zich weer terug.
Iedereen loopt stap voor stap.
'Ik' aarzelt, wil harder, het ritme versmelt weer.
Iedereen zit, ademt.
'Ik'  verschijnt en verdwijnt.
Iedereen zit, ademt zonder verschijnen en verdwijnen.¨
De Kwestie: Wat is het dat niet verschijnt en niet verdwijnt?
 
 240222.
De 8ste basis term in de Soto School. Hishiryo, Denk niet-denken.
¨Zitten in zazen,
De rug gestrekt, Ontspannen bij het uitademen.
De adem gaat ademen zoals de adem als vanzelf ademt.
Denken denkt zonder oordelen en,
- gedachten gaan stromen zonder belemmering,
- gevoelens rijpen als vanzelf.
Hindernissen verdwijnen in de heldere aanwezigheid.¨
De Kwestie: Wat is het nog dat beoordeeld moeten worden? 
 
240215.
Het 7de begrip in de Soto School: Shusho Itto. Het Eén zijn van Beoefenen en Realiseren.
Baso probeerde door te zitten in zazen een Boeddha te worden.
Nangaku laat Baso zien dat je door een dakpan te polijsten nooit een spiegel kan maken.
Zitten we in zazen om te ontwaken, of
Zijn we ontwaakt als we in zazen zitten?
Eno, de 6de Patriarch,  vraagt Nangaku: ¨Is er beoefening en realiseren of niet?¨
Nangaku zegt: ¨Ze zijn er allebei maar kunnen niet gescheiden worden (door illusoire opvattingen)¨.
Zazen is het niet besmetten
van beoefenen met ideeën over realiseren en
van realiseren met ideeën over beoefenen.
De Kwestie: Wat is het dat zit in zazen?
 
240208.
Het 6de begrip in de Soto School.
Genjo Koan, de volledige manifestatie van de gevestigde waarheid.
Genjo: de actuele en volledige manifestatie zonder dat iets verborgen blijft.
Koan: de gevestigde waarheid.
In de Sung periode betekent Genjo Koan:Alles dat aan ons verschijnt is precies wat het is, de absolute waarheid.’
Dogen schrijft dat zazen niet het leren mediteren is maar de poort naar rust en gelukzaligheid.
Ofwel zazen is het beoefenen en hiermee het realiseren van het ontwaken, het direct ervaren van alles precies zoals het is.
Het zitten in zazen is het manifesteren van het originele zelf zonder enig omzetten.
Dus niet omzetten in een verhaal. De ervaring van zazen zelf is de ontwaakte aanwezigheid.
De Kwestie tijdens mediteren is dan: Wat is het dat ervaart?
 
Het 5de begrip:  Kesa Kudoku (Virtue of the Kashaya)
In the Zen school, there is a tradition of transmitting the kashaya.
Kashaya is the Sanskrit word for kesa (or okesa) in Japanese.
The kashaya is the robe worn by the Buddha and his followers.
 
 
Het 4de begrip: Sokushin Zebutsu ‘De Geest zelf is Boeddha’.
Sokushin zebutsu ‘De Geest zelf is Boeddha’ in samenwerking met ‘Shikantaza’,
is een van de belangrijkste gezegden in Soto Zen Boeddhisme.
Realiseren van ‘De Geest zelf is Boeddha’ samen met ‘Shikantaza’
is de ultieme Lering van de Soto Zen School..
Sokushin zebutsu is bekent als een gezegde van Baso Doitsu (709 ~ 788),
die leefde ten tijde van de Tang dynastie.
 
 ¨Binnengaan in het huis
waar je al eeuwen woont.
 
 
Ronddwalend hoef je geen stap te zetten.
Stuur geen uitnodigingen,
alles en iedereen is al aanwezig.¨
De Kwestie: Wat is het dat geen stap zet en alles bereikt?
 
Het 3de begrip: Shinjin Datsuraku Lichaam en Geest Loslaten
 Dogen Zenji gebruikt deze term om zijn ervaring in China onder leiding van Meester Nyojo (1163-1228) te beschrijven.
Lichaam en geest vallen volledig samen. Geen beperkingen meer. Slechts een functionerende aanwezigheid,
 
¨Gedachten zijn als gestolde wind.
Een kuiken breekt uit het ei,
moeder reageert van buiten.
Ademend lossen gedachten lossen op
als het spoor van een vis.¨
De Kwestie: Wie is het die stroomt?
 
Dogen: Het zelf bestuderen is het zelf vergeten.
Het zelfstandig naamwoord wordt een werkwoord.
 
 
Het 2de begrip: Jijuyu Zanmai (Self-receiving-and-using Samadhi)
¨ In 1231, 4 jaar nadat Dogen terugkeerde uit China en intrad in de Anyoin tempel in Fukakusa,
Yamashiro, schreef hij de Bendowa als reactie op vragen van zijn volgers.
Steeds sinds zijn terugkeer in Japan, had hij zich voorgenomen
de Ware Dharma door te geven en alle levende wezens te redden.¨

 ¨De poort van de onbegrensde geest
Kent geen slot en geen drempel.
Het rechtop zitten
Doet alle belemmeringen verdwijnen.
Zelfs de poort en de geest zijn niet meer zichtbaar.
Het Spel Vangt Aan!¨
De Kwestie: ‘Wie is het die realiseert?’
En ‘Wat is het dat realiseert?’
 
Boeddha’s realiseren en gebruiken de samadhi als een spel.
Samadhi = concentratie, sereen, gevestigd, de geest die werkt als één verschijnsel.
Jijuyu Zanmai = Zelf-vervullende activiteit van onbegrensde-reflectie.
 
In de Bendowa geeft Dogen aan dat het rechtop zitten de enige juiste houding is om deze concentratie te realiseren.
Gewone mensen hebben wel Boeddha-natuur maar ze realiseren zich dit niet.
Zodoende kunnen ze het ook niet realiseren, verwerkelijken, uitoefenen, toepassen in het dagelijks leven.
Realiseren kent dus 2 stappen: het ‘je realiseren’ en het realiseren, verwerkelijken, gebruiken. 
De Kwestie: ‘Wie is het die realiseert?’
En ‘Wat is het dat realiseert?’
 
Het 1ste begrip in de SotoSchool: Shikantaza (alleen zitten)
De Soto Zen Boeddhistische lering: = ¨… verblijven in de ware Dharma enkelvoudig doorgegeven door de Boeddha-voorouders,
De soto-doctrine is het realiseren van shikantaza en 'de geest zelf is Boeddha'.¨
 
¨Shikantaza.
Met gestrekte rug gezeten op je kussen
vallen lichaam en geest samen
met bloemen en vogels.
Geuren doordringen de spoorloze vlucht.¨
De Kwestie: Wat is de geest die zit?