Een week lang thuis zen beoefenen

Thuis-sesshin
2 december tot en met 8 december 2018.
Een week lang thuis zen beoefenen. 
 
De Weg gaan. 
Meister Eckhart: Niet door je handelingen zal je gered worden, maar door je ZIJN.
Dit gaat dus verder dan de uitspraak: Wie goed doet, goed ontmoet. 
Meester Tsjeng: Je oorspronkelijke geest kun je niet bezitten en je er niet van ontdoen.
Hoe is die dan werkzaam als je hem niet kunt beheren? 
Dogen: Zazen, shikantaza, just-sitting, is het prototype van de ultieme betekenisloosheid.
Het zitten in zazen, is zonder enige betekenis, doel, functie, streven, verwachting, verdienste. Is dit zitten een ingang om te ZIJN? 
 
Wat kunnen we doen om dit te onderzoeken in ons dagelijks leven?
Uitgaande van een paar basis aspecten van zazen,onderzoeken we of die te gebruiken zijn in het dagelijks leven om de Weg te gaan.
Kan de oorspronkelijke geest zo zijn werk ongehinderd doen?
Kunnen we ons dit eigenlijk wel bewust worden? 
De soetra van Veelheid en Eenheid zegt over de Weg:
‘…..’ ‘Als je de Weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem gaat.
‘Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf.
‘Wanneer je de Weg uit het oog verliest, ben je er mijlen van verwijderd.
‘Vol respect zeg ik tegen hen die verlicht wensen te worden:
‘verspil geen tijd, dag of nacht. 
 
We verkennen deze Weg met de volgende aspecten:
1 – Stoppen, even pauzeren en ontspannen,
2 – Beschouwen,
3 – Tot ons door laten dringen, ons laten raken,
4 – Niet oordelen,
5 – Niet vergelijken,
6 – Niet je afvragen waarom?
7 – Slechts: ZIJN. 
 
Dag indeling:
s ’morgens:        ontwaken:                          ‘IK BEN’;
overdag:              af en toe stilstaan bij:    een van de mantra’s;en dan 5 á 10  min de mantra tot je door laten dringen.
s ’avonds:           de dag afsluiten met :    ‘ZIJN’.
s ’morgens, eind van de middag en s ’avonds  10 á 20 min mediteren.
 
De mantra’s (korte zinnen of woorden die de aandacht bij de beoefening houden): 
Zondag 2 december.
1 – ‘stop’, pauze, ontspan.
Wat is de situatie: ben ik  aanwezig, hier en nu?
Maandag 3 december.
2 – ‘beschouw’.
Wat is de situatie:  wat is er gaande?
Dinsdag 4 december.               
3 – wat raakt mij en wat raak ik aan?
Wat is de situatie: iets tot je door laten dringen.
Kun je dit laten doordringen totdat het onderscheid tussen ik en de situatie wegvalt.
Woensdag 5 december.
4 – niet oordelen.
Kun je dit geraakt worden en raken met rust laten.
Kun je het laten zijn wat het is?
Geen goed of slecht, geen aangenaam of onaangenaam, geen accepteren of afstoten.
Donderdag 6 december.
5 – niet vergelijken.
Vergelijken doet je afleiden van de kenmerken van de nieuwe situatie.
Vergelijken is kijken door je oude bril.
Relativeer je oude patronen door de nieuwe kenmerken te gaan zien.
Vrijdag 7 december. 
6 – niet waarom?.
Wat is de situatie nu:  wat is Dit! dat ik nu ben?
De huidige situatie is deels ontstaan uit niet te kennen  oorzaken.
Ervaar de situatie zonder aarzelen.
Zaterdag 8 december.               
7 – ZIJN! (DIT is er nu.)
Geen dit is er nu: dit geeft een beperkte tijd aan.
Ook niet dit is er: dit geeft een situatie aan.
En ook Dit is: is eigenlijk teveel.
Wat blijft er dan over?