Meditaties

Op deze pagina staan enkel speciale meditaties.
 
Inleiding meditatie met de 4 onmetelijkheden.        Versie 230428.
De 4 onmetelijkheden zijn liefdevolle vriendelijkheid, medelijden, medevreugde en mededogen. 
Begin bij jezelf.
Bevrijd je van belemmeringen.
Ga naar je bron, je centrum, hara.
Werk vanuit daar met behulp van de ademhaling.
Als de ademhaling vrij is en de aandacht in je centrum is gevestigd,
laat dan liefdevolle vriendelijkheid opkomen van uit je centrum.
Laat het daar verder ontwikkelen, en zendt het daarna uit naar anderen en het universum.
Gericht naar personen en algemeen naar het universum.
Ongeremd doordat je alle belemmeringen hebt opgeruimd.
Onbegrensd omdat je niet selecteert wie wel en niet krijgt. 
 
Op het ritme van de adem.
Adem in, strek je ruggengraat.
Adem uit, ontspan.
1 Adem in, laat liefdevolle vriendelijkheid opkomen vanuit je centrum.
Adem uit, laat liefdevolle vriendelijkheid doordringen in al je poriƫn.
Adem in, laat liefdevolle vriendelijkheid ongeremd ontwikkelen.
Adem uit, zend liefdevolle vriendelijkheid naar alle 10 richtingen.
Adem in, laat liefdevolle vriendelijkheid  onbegrensd ontwikkelen.
Adem uit, zend liefdevolle vriendelijkheid naar alle levende wezens, aardige en onaardige.
Adem in en uit, zoals de adem als vanzelf ademt. 
 
2 Adem in en laat medelijden opkomen vanuit je centrum.
3 Adem in, laat medevreugde opkomen vanuit je centrum.
4 Adem in, laat mededogen opkomen vanuit je centrum. 
 
Vriendelijkheid, lijden, vreugde en gedogen zijn niet iets persoonlijks.
Laat het ik zich het lijden niet toe-eigenen. Als jij lijdt, lijdt iedereen.
Neem het lijden van een ander ook niet over.
Medelijden is je realiseren dat het lijden van een ander ook gevolgen heeft voor jou en iedereen.
Pas als lijden gedeeld is, kan er wat mee worden gedaan.
Zo ook met vriendelijkheid, vreugde en gedogen.