Je Zijn is Helder Gewaar Zijn

Eenheid en Veelheid.
Absoluut en Relatief. 
18 juni 2020 

Je Zijn. 
 
Je Zijn is je volledige bestaan.
Je Zijn is Helder Gewaar Zijn.
Je Zijn is Een en Veel. 
 
Je maag doet moeilijk.
Je Zijn is je maag,
maar is niet beperkt tot je maag. 
 
Je Zijn herinnert zich de vis van gisteravond,
Die was toch niet zo vers.
Je Zijn is de vis en de gedachten over de vis en je maag,
maar niet beperkt tot de vis en de gedachten over de vis en je maag. J
 
e Zijn is én kent alle vormen en gedachten,
zonder erdoor beperkt te worden. 
Je Zijn is Helder Gewaar Zijn van Een en Veel.           
 
One and Many.
Absolute and Relative.  
 
Just Being. 
 
Just Being is your entire existence.
Just Being is Being Clearly Aware.
Just Being is One and Many. 
 
Your stomach is not well.
Just Being is your stomach,
but is not limited to your stomach. 
 
Just Being remembers the fish of yesterday.
It wasn't that fresh after all.
Just Being is the fish and the thoughts about the fish and your stomach,
but not limited to the fish and the thoughts about the fish and your stomach. 

Just Being is and knows all forms and thoughts,
without being limited by them. 
Just Being is Clearly Being Aware of One and Many.