Els de Kimpe-Haring over het 7-voudig pad van Fransiscus

Franciscus van Assisi
Pelgrim zonder behoefte.  Reiziger zonder bagage
 
uit: http://zenpeacemakers.nl/franciscus-van-assisi/#more-2007.

Maarten Olthof zenmonnik en Zen Peacemaker loopt zonder geld van Nederland naar Assisi in Italië om geld op te halen voor de Vajra academie in Nepal.
Els de Kimpe – Haring, Lekenzuster in de Orde van Franciscus van Assisi vertelt ons wat meer over Franciscus van Assisi.
Toen ik Maarten voor het eerst ontmoette in het Zen Centrum in  Rotterdam waar hij als gastspreker zijn passie voor de ecologie vanuit het Zen Boeddhisme vertaalde, werd ik geraakt door de manier waarop hij mijn goede vriend en leidsman Franciscus van Assisi betrok in zijn eigen leven als Boeddhist.
Ik heb het Boeddhisme naast het Franciscaans leven als seculier Franciscaan altijd al verrijkend gevonden, nu voelde ik dit ook vanuit het Boeddhisme naar broeder Frans.
En dan vertelde Maarten ook nog naar Assisi te gaan lopen met als doel het onder de aandacht brengen van de afschuwelijke ramp in Nepal en de ecologische misstanden.
Ik voelde diep respect, liefde en genegenheid voor Maarten..
Later vroeg Petra Hubbeling mij om een stukje te schrijven over de pelgrimage, Franciscus en Assisi, in relatie tot het Zen Boeddhisme.
Ik heb me beperkt tot het onderstaand stukje, betreffende het universeel gedachtengoed, en hoop dat dit bij mag dragen aan de meditaties, en gebeden tijdens de bijzondere spirituele weg welke Maarten mag volgen .
Moge hij in Vrede in de stad Assisi aankomen, en geraakt worden door de Franciscaanse spiritualiteit.

HET ZEVENVOUDIGE PAD.
Het is opmerkelijk dat Franciscus niet alleen katholieken en zelfs niet alleen christelijken aanspreekt, ook Hindoe’s, Boeddhisten en Islamieten herkennen in hem de universele gestalte van de mens in wie het mysterie zichtbaar wordt.
Blijkbaar schuilt in deze man een religieuze kwaliteit die grensoverschrijdend is en universeel is..
Hij is minstens van het zelfde kaliber als zijn nog altijd actuele tijdgenoten uit andere delen in de wereld en vanuit andere cultureel-religieuze achtergronden, zoals de Soefi mysticus Rumi (1207-1273) wiens teksten tot op de dag van vandaag inspirerend zijn. En de legendarische Japanse Zen-meester Dogen (1200-1253). Die evenals Franciscus tegen de wil van zijn familie in, de weg van zijn zoekende ziel volgde en wiens onderricht voor de hedendaagse mens niet aan zeggingskracht heeft ingeboet.
De Zon, die zon vijfhonderd jaar voor Christus rees in het land van de Ganges, Boeddha (de ontwaakte) wees een achtvoudig pad naar de verlichting. Het is een universele weg die je kunt gaan ook als je geen boeddhist bent.
Zo`n universele weg naar het licht  is er ook vanuit het Westen, gewezen door Franciscus, (1181-1226) wiens geboorte was als het rijzen van de zon boven de Ganges

HET ZEVENVOUDIG PAD
1. Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie. En ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft.
2. Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters. En ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden.
3. In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg. Vrede wens ik vriend en vijand.
4. Niets en niemand eigen ik mij toe. Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken.
5. Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf. Zo geef ik gehoor aan mijn roeping.
6. Belangeloos ga ik om met mensen. In ieder groet ik het licht.In vreugde leef ik dit leven.
7. Om mijn lippen zomaar een glimlach.

De ware weg van ZEN welke ook Franciscanen bewandelen is een manier van leven, met geen ander doel dan totaal met ons gehele wezen in het hier en nu aanwezig te zijn. Een doelloze praktijk immers, ermee bezig zijn is de weg. De praktijk van het vergeten van het zelf.

Pace  è Bene,
Els de Kimpe